» kodar

کودار ساختار اتحاد مفاهیم ملت ـ دموکراتیک و سوسیالیسم دموکراتیک

۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹

اهون چیاکو این نوشتار سعی بر آن دارد تأملی بر اهداف و رویەهای مبارزاتی ــ جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ موسوم به«کودار» داشتە باشد. همچنین به استدلال‌های این داعیە که کودار از نیروی چارەیابی مسائل اجتماعی و ملی برای جامعه‌ی شرق کوردستان و ایران برخوردار هست و چە ضرورتی فلسفە‌ی وجودی آن را ضروری می‌گرداند، می‌پردازد.   لازم به ذکر است که جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان کوردستان ـ‌کودار حاصل مبارزات جنبش آپویی در شرق کوردستان است که در اوایل و اواسط دهە‌ی نود میلادی در میان…

مجموعه مقالات «شهید سیروان» منتشر شد

۱۸ مرداد, ۱۳۹۸

مرکز مطبوعات و رسانه‌ای کودار، مجموعه مقالات «شهید سیروان آریو لیلاخ» را منتشر کرد مرکز مطبوعات و رسانه‌ای جامعه‌ دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان – کودار، مجموعه مقالات نوشته شده توسط رفیق شهید «سیروان آریولیلاخ» را گردآوری و منتشر نمود. مرکز مطبوعات و رسانه‌ای کودار برای پاسداشت، حفظ و گسترش اندیشه‌های شهدای راه سوسیالیسم و دموکراسی اقدام به باز نشر مقالات شهدای جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد نموده است. در این راستا نشر و گردآوری آثار شهید راه قلم و آزادی «کیوان سرابی» با کد سازمانی «سیروان آریولیلاخ» را گامی کوچک…

اهون چیاکو: همکاری و اتحاد دموکرایتک خلق‌ها استعمارگری را نابود می‌کند

۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۸

  در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم تلویزیون  aryen عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان KODAR گفت” اتحاد ملی، سیاسی، نظامی و اتحاد تمامی جامعه بهترین استراتژی در برابر هر حمله‌ای می‌باشد. اتحاد، انسجام و همکاری از هر بعدی به استعمارگری در کردستان و تمامی ایران پایان می‌بخشد.» اهون چیاکو عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان کودار( KODAR )  در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم تلویزیون  aryenدر آغاز یاد و خاطره‌ی شهدای ماه مه را گرامی و برای اعتصاب‌ کنندگان با خواست آزادی رهبر…

پیام نوروزی خلق ما برای ادامه ی مقاومت تا رسیدن به زندگی آزاد را میستاییم

۶ فروردین, ۱۳۹۷

خلق کورد امسال در حالی نوروز را جشن گرفتند که خلق ما در روژآوای کوردستان در حال مقاومتی تاریخی در مقابل دولت فاشیست ترکیه و همپیمانانش بود. حمله ی دولت ترکیه و همذاتش داعش بر علیه خلق عفرین و روژاوا تنها جنگ نظامی صرف نیست؛ بلکه جنگ بین دو پارادایم میباشد.  پارادایم ملت دموکراتیک که نمایندگی آن را خلق روژآوا بر عهده دارند و پارادایم فاشیسم که نمایندگی آن را دولت ترکیه و شخص اردوغان به عهده دارد. خلق ما در عفرین و روژآوا بهای عدم تسلیمت،اراده مند بودن، سیاسی…

بیانیه کودار در مورد اعتصاب زندانیان سیاسی

۳۱ شهریور, ۱۳۹۶

جمهوری اسلامی در عمر ۳۸ ساله خود، تاکنون یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌های حقوق بشری را در تاریخ برای خود رقم زده است. فشار بر زندانیان سیاسی در زندان‌های این رژیم و ناعدالتی علیه آنان به‌حدی‌ست که این زندانیان حتی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و طبیعی نیز محرومند. اگرچه فشارهای خارجی هر روز علیه جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد و این رژیم می‌تواند با اصلاحات حقوق بشری در عرصه سیاست داخلی، به مقابله با این تهدیدها برخیزد، اما متأسفانه مشاهده می‌شود که این رژیم فشارها و تهدیدها را به صورت روزافزون بر…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.