» کودار

مقاومت عفرین ، دمیدن روحی سرکش به کالبد شرق

۱۸ بهمن, ۱۳۹۶

جهان معاصری  که منافع مادی و علوم پوزیتویستی کرختش کرده و تنها آمار، ارقام و جداول و نمودارهای ریاضی را یگانه راه شناخت دانسته و بر این پایه به محاسبه و برنامه‌ریزی می‌پردازد، همچنان حیران و هاج و واج، حماسه‌ی عفرین را به تماشا نشسته و مانده تا با تکیه به  همان علوم و دانش ریاضی محور و عقل ابزاری و غافل از نقش انسان این معادله را فرموله کند، تا شاید به کنه‌ی این راز پی برد.    در جهانی که هر روز بیش از پیش صدای پای فاشیسم…

دو ستاره در اوج آسمان

۳۰ خرداد, ۱۳۹۵

«دو ستاره در اوج آسمان» نام کتابی است که انتشارات کمیته‌ی شهیدانِ کودار منتشر نموده‌است. این کتاب به قلم آمَد شاهو به رشته‌ی تحریر درآمده‌است و نگاهی دارد به زندگی دو انقلابیِ شهید راه آزادی، شهیدان «شاهو جوانرو» و «سیوان بیستون» که در تاریخ ٢٣ ژوئن ۲۰۰۶ در دره‌ی گَلی زاپ به شهادت رسیدند. این کتاب در سال‌روز شهادت این دو شهید گرانقدر از سوی انتشارات کمیته‌ی شهیدان کودار منتشر شده‌است.

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.