» کودار، رزان‌جاوید، کُرد

رؤسای مشترک کودار و پژاک: قاطعانه به راه شهید رِزان برای آزادی خلقمان ادامه‌می‌دهیم

در نخستین سالگرد شهادت رفیق رِزان جاوید رؤسای مشترک کودار و پژاک: قاطعانه به راه شهید رِزان برای آزادی خلقمان ادامه‌می‌دهیم شهید رِزان جاوید، عضو شورای رهبری جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار) در ۶ آگوست ۲۰۲۲ در منطقه «حی‌الصناعه» شهر قامشلو واقع در روژاوای کردستان در پی حملات هوایی ارتش ترکیه به شهادت رسیدند. ایشان بعنوان یک شخصیت پیشاهنگ و تأثیرگذار، جایگاهی بس خطیر و تعیین‌کننده در ارتقای سیستم کودار داشتند. ویژگی‌های شخصیتی بارز شهید رِزان جاوید و قریب دو دهه مبارزه بی‌امان ما را برآن داشت تا برای…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.