» کنفرانس، پارلمان‌اروپا، پژاک

متن سخنرانی رفیق سیامند معینی، رئیس مشترک پژاک در روز ۶ ژوئن ۲۰۲۳ در کنفرانس خلق‌های ایران در پارلمان اروپا

متن سخنرانی رفیق سیامند معینی، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان در روز ۰۶/۰۶/۲۰۲۳در کنفرانس خلق‌های ایران در پارلمان اروپا متن کامل سخنرانی: با درود و سلام خدمت حضار محترم. خوشحالم که در این جمع کنار هم آمده‌ایم تا بکوشیم راهی دمکراتیک بسوی آینده آزاد بگشاییم. مایه خرسندی است که با چنین کنفرانس‌هایی جهت ایجاد و ترسیم آینده بهتر برای خلق‌های ایران فرصت‌هایی ارزشمند خلق می‌کنید. سعی می‌کنم در این فرصت ارزشمندی که در اختیار من گذاشته شده، برنامه‌ها، اهداف و خواست‌های پژاک و نیز موارد درخواست حزبمان از کنفرانس…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.