» کمپین

مجموعه مقالات «شهید سیروان» منتشر شد

۱۸ مرداد, ۱۳۹۸

مرکز مطبوعات و رسانه‌ای کودار، مجموعه مقالات «شهید سیروان آریو لیلاخ» را منتشر کرد مرکز مطبوعات و رسانه‌ای جامعه‌ دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان – کودار، مجموعه مقالات نوشته شده توسط رفیق شهید «سیروان آریولیلاخ» را گردآوری و منتشر نمود. مرکز مطبوعات و رسانه‌ای کودار برای پاسداشت، حفظ و گسترش اندیشه‌های شهدای راه سوسیالیسم و دموکراسی اقدام به باز نشر مقالات شهدای جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد نموده است. در این راستا نشر و گردآوری آثار شهید راه قلم و آزادی «کیوان سرابی» با کد سازمانی «سیروان آریولیلاخ» را گامی کوچک…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.