» نوروز

مقاومت عفرین، معنای نوروز را قابل فهم خواهد کرد

۲۹ اسفند, ۱۳۹۶

در حالی به پیشواز نوروز امسال می‌رویم که تراژدی‌های تلخی در منطقه و بویژه بر سر خلق کورد آوار گشت. از جمله‌ی این وقایع دردناک فاجعه‌ی زلزله‌ی کرماشان و اشغال کرکوک و از آن دردناکتر قتل‌عام خلق آزادیخواه کورد در عفرین که توسط نیروهای امپریالیستی و بدست سلطان اردوغان و جانیان داعش و جهادی هم‌ذاتش رقم خورده است. فاجعه‌ی دوم بسی اندوه‌بارتر است هنگامی که متوجه این حقیقت می‌شویم که این تروما نه محصول پدیده‌ای طبیعی و خارج از اراده‌ی انسانی، بلکه بدون واسطه توسط موجودات شبه انسانی‌ای در حال…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.