» نبرد ایدئولوژیک

پیام نوروزی خلق ما برای ادامه ی مقاومت تا رسیدن به زندگی آزاد را میستاییم

۶ فروردین, ۱۳۹۷

خلق کورد امسال در حالی نوروز را جشن گرفتند که خلق ما در روژآوای کوردستان در حال مقاومتی تاریخی در مقابل دولت فاشیست ترکیه و همپیمانانش بود. حمله ی دولت ترکیه و همذاتش داعش بر علیه خلق عفرین و روژاوا تنها جنگ نظامی صرف نیست؛ بلکه جنگ بین دو پارادایم میباشد.  پارادایم ملت دموکراتیک که نمایندگی آن را خلق روژآوا بر عهده دارند و پارادایم فاشیسم که نمایندگی آن را دولت ترکیه و شخص اردوغان به عهده دارد. خلق ما در عفرین و روژآوا بهای عدم تسلیمت،اراده مند بودن، سیاسی…

نبرد ایدئولوژیک

تحلیلی نظامی بر نبرد عفرین هاوار کرماشان   با تجاوز شدید دولت ترکیه و تروریست‌های تحت فرمانش به کانتون عفرین تحلیل‌گران نظامی و سیاسی در حال گمانه‌زنی برای نتایج این نبرد هستند. برای پیش‌بینی نتایج این نبرد باید تحلیلی از نیروهای دو طرف داشت. نیروهای مسلح ترکیه به ترکی استانبولی: Türk Silahlı Kuvvetleri به‌اختصار TSK، سازمانی است نظامی زیر نظر وزارت دفاع دولت ترکیه. طبق قانون اساسی فرماندهی کل قوا، رئیس‌جمهور می‌باشد. طبق آمار در می ۲۰۱۲ تعداد پرسنل ارتش ترکیه ۷۱۷٬۶۸۶ نفر برآورد شده است. نیروهای مسلح ترکیه متشکل…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.