» قرارداد اجتماعی کودار

قرارداد اجتماعی کودار منتشر گردید

قرارداد اجتماعی مصوب سومین کنگره‌ی‌ جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان، کودار، منتشر گردید. سومین کنگره‌ی کودار در روزهای ۷، ۸ و ۹ ماه می ۲۰۲۰ مصادف با روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و با شعار « با روحیه‌ی انقلابی خلق‌ها، جامعه را سازماندهی نموده و کردستان را آزاد نماییم» در کوهستان‌های کردستان برگزار شد. اساس‌نامه‌ی کودار شامل نه فصل می‌باشد. برای دانلود PDF قرارداد اجتماعی کودار کلیک بزنید.  

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.