» فساد اقتصادی

سیاست‌های نادرست و فساد اقتصادی سیستماتیک عامل اصلی افزایش قیمت دلار

۲۲ فروردین, ۱۳۹۷

سربرز کرماشان سقوط ارزش ریال در مقابل دلار و رسیدن نرخ مبادله‌ای دلار به مرز ۶۰۰۰ هزار تو‌مان، بازار ایران را دچار التهاب و شوکی تاریخی نموده است. امری که فشارها در جامعه‌ی طبقاتی ایران را بیشتر از همه متوجه قشر بیکار و کم‌درآمد جامعه‌ می‌سازد؛ اما چه دلایلی سبب افزایش قیمت دلار و ایجاد فضای سنگین در بازار ایران شده است؟ آیا تنها دلایل صرف اقتصادی و تحریم‌های پیش‌رو دال‌های وجودی بروز این بحران می‌باشد؟ یا باید درپی دلایل دیگری بود. در این نوشتار سعی خواهیم کرد بادید اقتصادی‌ـ…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.