» طالبان

سرزمینی در خون خویش و در کام طاعون

عباس منصوران  روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ (۱۵ اوت ۲۰۲۱) جهان گویی در خواب بود و جهانیان خود را به خواب زده بودند. فاجعه ای بر افغانستان آوار شد. رگبار خون باریدن گرفت. خونخوارترین زامبی‌های روی زمین به سرزمینی با مردمان رزم و مهاجر کار و آوارگی و ستم و نشانیده در رنج و درد و تهی دستی یورش آوردند. در دوحه پایتخت قطر همه‌ی نقشه‌ها چیده شده بود. نمایندگان فساد و تباهی گرد هم آمده بودند تا افغانستانی‌ها را سر ببرند. زلمی خلیل زاد مهره‌ی دست پرورده‌ی سیا که نخستین…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.