» سال۲۰۲۳، کردها، ایران

اهمیت سال ۲۰۲۳/ چه‌ تحولاتی روی خواهدداد؟

۱۷ اسفند, ۱۴۰۱

برگرفته از وتارمدیا سال ۲۰۲۳ از حیث به میان آمدن تحولات منطقه‌ای و جهانی بسیار حایز اهمیت است. به نوعی این سال را سال فینال فینال‌ها می‌نامند. از تحولات اقتصادی و سیاسی گرفته تا تغییر در نظم جهانی، انتظارات فراوانی از این سال می‌رود. آیا نظم جهانی تغییر خواهد کرد؟ آیا منطقه خاورمیانه با چالش‌های عمیقش درها را به‌روی تحول بنیادین خواهد گشود؟ آیا ایران با بزرگترین تحول انقلابی روبرو می‌گردد و یا آیا کُردها به اهدف تاریخی خود یعنی آزادی خواهند رسید؟ پاسخ به این پرسش‌ها دغدغه اساسی همگانی…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.