» روژاوا

مَدد سرحد: با اتحاد ملی می‌توان ذهنیت فاشیسم و ملی‌گرایی دولت ترکیه را نابود ساخت

عضو شورای مدیریتی کودار در برنامه‌ی هفتگی هِلی سه (خط سوم) در مورد هجوم دولت ترکیه به روژاوا اظهار نمود: «بعد از پیمان لوزان طرح نسل‌کشی خلق‌ کورد تصویب و از زمان پیمان اتحادوترقی اجرایی و تا به امروز نیز ادامه دارد. مَدد سرحد عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار» در برنامه‌ی هفتگی هلی سه (خط سوم) از شبکه‌ی تلویزیونی آرین به توطئه‌ی ژینوساید خلق کورد در روژاوا، استراتژی و ایدئولوژی دولت ترکیه در برابر خلق کورد و موضع خلق کورد در برابر دولت ترکیه در…

فراخوان دومین فستیوال فیلم روژآوا، ۲۰۱۷

۲۷ شهریور, ۱۳۹۶

تاسیس کومین فیلم روژآوا در سال ۲۰۱۵ با هدف احیای ارزش‌های فرهنگی و هنری در حوزه‌ی سینما و نیز فراهم‌آوردن بستری جهت رشد سینمای آزاد در این بخش از کوردستان، نوید‌بخش چشم‌اندازی از رشد فرهنگی و هنری جامعه‌ی روژآواست. نهادینه‌نمودن گفتمان نقش سینما در جامعه، ساخت و تهیه‌ی آثار سینمایی، اهمیت به تاسیس و راه‌اندازی آکادمی سینما و حمایت از سینما‌گران جوان از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیتی کومین فیلم روژآوا از ابتدای تاسیس تا به اکنون به شمار می‌رود. فستیوال فیلم روژآوا در یادمان سالگرد فاجعه‌ی به‌ آتش‌کشیدن سینما عامودا در…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.