» روحانی

نشریه‌ی که‌ژوان شماره دهم

۱۶ اسفند, ۱۳۹۷

نشریه‌ی که‌ژوان سال سوم شماره‌ی دهم ارگان نیروهای مدافع زنان شرق کوردستان منتشر شد که‌ژوان نشریه‌ی ایدئولوژیک، نظامی و هنری  جهت دانلود پی‌دی‌اف کلیک نمایید

گشایش انتظاری بیهوده و عبث

۲۴ مرداد, ۱۳۹۶

آرگش کارزان     در طی انتخابات اخیر بارها خامنه‌ای و روحانی در سخنان خود از دور کردن سایه‌ی جنگ بر ایران سخن گفتند و هر کدام این موضوع را دستاوردی برای خود دانستند از طرفی روحانی در طول چهارسال اخیر برجام و رفع تحریم را به عنوان بزرگترین دستاورد خود معرفی مینمود اما تحریم‌های اخیر آمریکا بر علیه ایران به چه معناست و آیا روحانی و اعتدال‌گرایان توانستند با مدارا با خارج سایه‌ی تحریم‌ها را بر روی ایران کمرنگ‌تر کرده و آیا خامنه‌ای و بازوی سپاه توانسته است در…

‎توضیحی در باره ی (پ ک ک ) و (ک ج ک ) گسترش (پ ک ک ) و تبدیل شدن به ( ک ج ك) .

۱۰ مرداد, ۱۳۹۵

P.K.K از اول مبارزه تا سال ۱۹۹۹ دو جناح سیاسی و نظامی داشت. جناح سیاسی آن ERNK (جبهه رهایی‌بخش ملی کردستان) بود و جناح نظامی نیز ARGK (ارتش رهایی‌بخش خلق کردستان) بود. جبهه رهایی‌بخش امورات سیاسی‌ـ سازمانی و دیپلماتیک و مالی و رسانه‌ای را در کردستان و اروپا و سایر کشورهایی که کردها در آن سکونت داشتند برعهده داشت و ARGK نیز "جنگ رهایی‌بخش ملی" را در کردستان انجام می‌داد. پس از توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو و در کنگره هفتم P.K.K که کنگره‌ای فوق‌العاده بود این دو نهاد به…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.