» رهبر آپو

فواد بریتان: اتحاد خلق‌های آذری و کرد می‌تواند به پایه‌های اساسی ایرانی دموکراتیک مبدل گردد

ریاست مشترک کودار در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه گفت:« سیستم ملت-دموکراتیک آلترناتیوی در برابر بحران‌های کنونی است. همچنین صیانت از رهبر آپو و مبارزه برای آزادی فیزیکی رهبر آپو مسئولیتی اخلاقی و وجدانی در قبال انسانیت و تاریخ است.» فواد بریتان ریاست مشترک جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان«کودار» در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه از شبکه‌ی تلویزیونی آرین به مشکلات و بحران‌های کنونی ایران و شرق کردستان و راه برون‌رفت از بحران‌های کنونی پرداخت. بریتان ابتدا در مورد وضعیت کنونی ایران و شرق کردستان گفت: مرحله‌ی کنونی ایران…

با روحیە‌ی انقلابی خلق‌ها،جامعە را سازماندهی نمودە و کوردستان را ‌آزاد نماییم

سومین کنگرە‌‌ی کودار در روزهای ٧، ٨، ٩ ماە می ٢٠٢٠ مصادف با ١٧، ١٨، ١٩ اردی‌بهشت سال ١٣٩٩ و با شعار “با روحیه‌ی انقلابی خلق‌ها، جامعه را سازماندهی نموده و کوردستان را آزاد نماییم” با موفقیت برگذار گردید. کنگرە‌ی کودار در کوهستان‌های کوردستان برگزار شده و در آن از مبارزات آزادیخواهانه‌ی خلق کورد و مقام شهدای راه آزادی، خصوصا شهدای پیشاهنگمان آرگش کارزان، تولهَلدان سنه‌، روژهات بوکان، دلوڤان سردشت و اقبال مرادی تجلیل به عمل آمد. کنگرە‌ با مشارکت اعضا و نمایندگان نهادها و کمیتە‌های کودار در مدت سە…

مقاومت رهبر آپو، قلب تپنده‌ی انقلابیگری و آزادیخواهی در خاورمیانه است

۲۶ شهریور, ۱۳۹۷

  ریوار آبدانان(عضو شورای ریاست کل کنفدرالیسم دموکراتیک کوردستان؛ ک.ج.ک) نیروهایی که می‌خواهند کوچک‌ترین صدایی از زندان جزیره‌ی امرالی به گوش جهانیان نرسد، همان‌هایی هستند که غوغای جنگ و ویرانگری آن‌ها تمام خاورمیانه را دربر گرفته است. ‌آن‌هایی که می‌خواهند جلوی گام‌های بلند و پیروزمندانه‌ی رهبر آپو برای آزادی خلق‌های خاورمیانه را بگیرند، همان‌هایی هستند که می‌خواهند زندگی را بر این‌ مردمان ستمدیده تلخ‌تر و تباه‌تر نمایند. از این رو مقاومت رهبر آپو در زندان امرالی، مقاومت «انسانیت، خاورمیانه و کوردستان» در برابر وحشی‌ترین فاشیسم زمانه است. شرایط بسیار سختی…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.