» حسین خضری

حسین خضری، واکنش به ستمی تاریخی

نوشته یک همرزم شهید شهید حسین خضری (هیمن بیکه‌س) به تاریخ ۵.۱.۲۰۱۱ در زندان شهر اورمیه اعدام گردید. همچون بسیاری از آزادی‌خواهان و فرزندان ارزشمندی که در راه عقاید و آرمان‌های خویش جان سپردند و بی‌نام و گمنام بر موضع شرافتمند پای فشردند، حسین خضری نیز مبارزی بود که در راه آزادی خلق و میهن خویش، سر داد اما سر نداد. حسین خضری محصول واکنش جامعه‌ی خویش به ستم ناروا و نامشروع و غیرانسانی‌ای بود که سال‌های طولانی سرزمین و میهن وی از درد آن می‌نالید. او در منطقه‌ای (روستای…

شهیدان روشنگر راه مبارزه و رهایی هستند

                                      یکی از برجسته‌ترین و اساسی‌ترین ويژگی‌های فرهنگِ مقاومت و مبارزه‌ی جنبش‌ آپویی، مقاومت در زندان است که امروزه بُعدی جهانی یافته است. این جنبش از همان سال‌های اولیه‌ی ظهور خویش، بر مبنای پیروی از افکار و اندیشه‌های رهبر آپو، موفق شد که در هر چهاربخش کوردستان این فرهنگ را پیشبرد داده و نهادینه‌ کند، و البته‌ در این راه، شهدای گرانقدری را به پیشگاه آزادی تقدیم کرده است. یکی از این شهدای پیشاهنگ جنبش‌ آپویی در شرق کوردستان، شهید «حسین‌ خضری معروف به هيمن بیکَس»است که در ۵/۱/۲۰۱۱ توسط…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.