» ایران، قدرت، فساد

یکدست‌شدن قدرت در ایران منجر به بحران‌زایی و فساد مضاعف‌تر گشته

۲۰ بهمن, ۱۴۰۱

نویسنده مقاله: زاگرس شورش عضو بخش مطبوعات کودار با یکدست‌شدن قدرت در ایران، جریان افراطی اصولگرا پس از گذشت دوسال، نتوانست به کام مطلوب خویش برسد. چراکه این حاکمیت گرفتار عمیق‌ترین بحران‌ها و فسادهای زنجیره‌ای سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک، اقتصادی و فرهنگی است. اصولگرایان قصد ندارند سایر جریان‌های رقیب را در نهادهای دولت بکارگیرند. حال به دلیل گسترش انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» و رویگردانی مردم از نظام ستم، جریان‌های اصلاح‌طلب، میانه‌رو و اصولگرا درصدد ایجاد ائتلاف برای کنترل خیزش مردمی هستند و می‌خواهند فضای اعتدال را حاکم سازند اما تندروی اصولگرایان…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.