» آریو برزن

آریو برزن: پروژه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها حلال مسائل منطقه است

پروژه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها چاره‌یاب مسائل قره‌باغ  و خلق‌های کرد و آذری است. گسترش ناسیونالیسم در بسیاری از مناطق ایران و کردستان تنش مابین خلق‌ها را افزایش می‌دهد. عضو شورای مدیریتی کودار در رابطه با وقایع قره باغ اظهار نمود:« پروژه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها چاره‌یاب مسائل قره‌باغ  و خلق‌های کرد و آذری است. گسترش ناسیونالیسم در بسیاری از مناطق ایران و کردستان و قره‌باغ احتمال قتل‌عام دیگری را در بردارد.» آریو برزن عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار» در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه از شبکه‌ی…

آریو برزن: کنگره‌ی کودار ایجاد نظام خودمدیریتی را، بعنوان راه برون رفت بحران‌های کنونی می‌داند

سومین مجمع عمومی کودار ایجاد نظام خودمدیریتی را امری ضروری و الزامی برای چاره‌یابی بحران‌های کنونی می‌داند. ما بر ملت دموکراتیک و همزیستی مسالمت‌آمیز با تمام ‌خلق‌های ایران و ایجاد جبهه‌ای متحد پابند و مصر هستیم. عضو شورای مدیریتی کودار در مورد سومین برگزاری کنگره‌ی کودار اضهار نمود:« سومین مجمع عمومی کودار ایجاد نظام خودمدیریتی را امری ضروری و الزامی برای چاره‌یابی بحران‌های کنونی دانست. ما بر ملت دموکراتیک و همزیستی مسالمت‌آمیز با تمام ‌خلق‌های ایران و ایجاد جبهه‌ای متحد باورمند و اصرار می‌ورزیم. » آریو برزن عضو شورای مدیریتی…

کاک فواد، خواستار بازگرداندن امر سیاسی به حوزه‌ی زیستی و اجتماعی جامعه بود

مصاحبه رادیویی با رفیق آریو برزن عضو شورای مدیریتی جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ کودار، به مناسبت سالگرد شهادت کاک فواد مصطفی‌سلطانی که در برنامه (لاپه‌ره) از رادیو (دنگی‌ولات) پخش شد؛ گزارش کوتاهی که می‌خوانید چکیده‌ای از مصاحبه‌ی انجام گرفته است. آریو برزن عضو شورای مدیریتی جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ کودار در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه: اکنون ما باید تحلیل صحیحی از وضعیت موجود نیروهای چپ در ایران داشته باشیم تا بتوانیم مسائل موجود را به‌ درستی تجزیه‌وتحلیل نماییم. حال‌آنکه بنام اسطوره‌زدایی در…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.