» انتشارات

مجله‌ي ملت دموکراتیک شماره ۷

نشریه‌ی ملت دموکراتیک نشریه‌ی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارگان جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان پنج فرصت تاریخی… اقتصاد سیاسی از جنجال‌برانگیزترین مباحث در محافل مخالف و موافق در جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. وقتی کاراکتر سیاسی در رویه‌های مدیریت اقتصادی از خود اقتصاد برجسته‌تر شد. قطع یقین بحرانهای سیاسی هیچگاه دست از یخه‌ی یک نظام نمی‌کشد… جهت دانلود کلیک نمایید

مجله ژیله‌مو شماره ۵

۲۲ بهمن, ۱۳۹۶

مجله ژیله‌مو شماره ۵ ارگان جمعیت جوانان شرق کوردستان – KCR منتشر شد نشریه‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهت دانلود کلیک نمایید

کنگره‌ی ملی کوردستان، ویژه‌نامه‌ی ملت دموکراتیک

ملت دموکراتیک مجله‌ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ارگان جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان‌ـ کودار در این شماره ویژه به بررسی اهمیت نقش کنگره‌ی ملی کوردستان در اتحاد و همگرایی نیروهای کوردستانی پرداخته شده است.  سیر تحولات جهان، منطقه و کوردستان از چنان سرعتی برخودار است که کوردها بدون برخورداری از از یک نهاد مشترک تصمیم‌سازی و تصمیم گیری قادر به گذار از وضعیت موجود نخواهند. تشکیل و یا عدم تشکیل این نهاد چه تاثیری بر وضعیت اکنونی و آینده‌ی کوردها خواهد داشت؟ آیا کوردها بدون اتخاذ سیاست، دیپلماسی و رویکرد…

مجله «پاکروان» شماره اول منتشر شد

۲۲ خرداد, ۱۳۹۶

مجله پاکروان در شماره های خود به زندگی سیاسی و مبارزاتی شهدای کوردستان می پردازد و تصاویر و خاطرات و نوشته های آنان را منتشر می کند. باشد تا قطره ای در بیکران شهدای گرانقدر آزادی جاری شود.    جهت دریافت مجله، اینجا را کلیک کنید

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.