» چندرسانەای

سال ۱۴۰۰ سال خیزش‌ها و سال ۱۴۰۱ سال تثبیت آن در چارچوب خط ‌سوم دموکراتیک خلق‌ها خواهدبود

۲۹ اسفند, ۱۴۰۰

تحلیل پژاک و کودار در خصوص سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۰ در ایران و شرق کوردستان درحالی پشت‌سر گذاشته شد که بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی به دلیل خصومت‌های نظام فاشیست علیه جامعه مدنی و ممانعت از دموکراتیزاسیون، به…

جنگ اوکراین، اضمحلال سرمایه‌داری پس از فروپاشی سوسیالیسم‌رئال

۱۶ اسفند, ۱۴۰۰

رامتین صبا – عضو مطبوعات کودار ۰۷-۰۳-۲۰۲۲ متعاقب جنگ اوکراین، مسلما نظم نوین جهانی بصورت متفاوت در حال شکل‌گیری با احتمال بالا است. از زمان فروپاشی شوروی و سوسیالیسم واقعا موجود یا رئال تا جنگ اوکراین یک بازه زمانی تحت…

مبارزات زنان کُرد، جشن بزرگ آزادی بشریت را نزدیک ساخته

۱۴ اسفند, ۱۴۰۰

هشتم مارس به مثابه روز جهانی زن همه ساله در کردستان با مراسم‌هایی پرشکوه حقانیت مبارزات زنان کُرد و تأثیرگذاری بی‌شائبه آن بر شکل‌گیری افکار عمومی بین‌المللی را برکرسی حقیقت می‌نشاند. در هشتم مارس ۲۰۲۲ نیز زنان آزاد کُرد پیشاهنگی…

اعتراضات مدنی امروز، نماد اتحاد خلق‌ها و مطالبه تغییر ساختاری بنیادین است

۶ اسفند, ۱۴۰۰

تحلیل اوضاع سیاسی جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار) اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران بحرانی‌تر از آن است که تصور می‌شود. اساسا به دلیل جلوگیری رژیم از فعالیت آزاد رسانه‌ای و حقوق‌بشری، بسیاری از آمارها، رویدادها، جوانب فوق‌بحران…

فاز کنونی مبارزات، نیازمند گذار از اعتراضات به اعتصابات سراسری است

۲۱ بهمن, ۱۴۰۰

تحلیل سیاسی کودار تابلویی که اخیرا پیشاروی‌مان در خصوص اوضاع کلی ایران و حاکمیت و جریان‌های سیاسی آن ترسیم می‌شود، نمایانگر وجود دو جریان‌ اصولگرا و خصوصی‌سازان اصلاح‌طلب بر ضد جامعه مدنی است. جامعه چیزی را مطالبه می‌کند ولی جریان‌های…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.