» مقالات

ايران فراروي انفجار روح دموكراتيك براي قيام

يكي از ويژگي‌هاي نظام سرمايه‌داري اين است كه به ظاهر گزينه‌هاي بسياري را جهت انتخاب پيش‌پاي فرد، سازمان، دولت، كشور و يا هر تشكل ديگري قرار مي‌دهد، كه بتواند از ميان آنها گزينه‌اي كه نهايت مطلوبيت يا منفعت را براي او به ارمغان خواهد آورد انتخاب نمايد. در اصل موفقيت نظام سرمايه‌داري جهاني هم در همين وانمودكردن و انتخابي جلوه‌دادن حيات و زيست انساني است. اتفاقا اين امر مصداق نداشته و اين خود نظام سرمايه‌داري جهاني است كه مي‌تواند از حق انتخاب برخوردار باشد و بقيه، تنها دنباله‌رو‌هاي آن خواهند…

اتحاد نیروهای سیاسی و نظامی راه برساخت کوردستان آزاد را هموار می‌سازد

۲ مهر, ۱۳۹۸

آریَن آرِ ، عضو فرماندهی «HPJ » به ضرورت ایجاد نیروی نظامی مشترک در شرق کوردستان و درگیری‌های اخیر نیروهای گریلایی با سپاه پاسداران رژیم استعمارگر اسلامی ایران در شرق کوردستان و دلیل جلوگیری نیروهای رژیم از پیوستن جوانان به صفوف مبارزاتی جنبش آزادی‌خواه آپوی پرداخت. آریَن آرِ ( ئاریەن ئارێ) عضو فرماندهی نیروهای دفاع از زنان«HPJ » در برنامه‌ی هفتگی «خط سوم» شبکه‌ی تلویزیونی آرین گفت: در مقطع کنونی اتحاد ضرورتی‌ست تاریخی که باید با مشارکت تمامی نیروهای میهن‌دوست و دموکراتیک برساخته شود. ایجاد ارتش و نیروی نظامی مشترک…

دغدغه‌های مشترک چپ‌ها

۲ شهریور, ۱۳۹۶

برساخت سیستم تازه‌ای خارج از مرزهای هویت سیاسی‌ــ‌ایدئولوژیک نظام سرمایه‌داری و موضع‌گیری در برابر مدرنیته‌ی حاصله از آن یکی از وظایف اساسی نیروها‌ی آلترناتیو، نظام قدرت‌گرا ا‌ست. نظام‌ستیزی به‌مثابه‌ اصطلاح دارای معضل‌های بسیاری است. به همین خاطر درک صحیحی از مدرنیته و تلاش برای ایجاد مدرنیته‌ا‌ی دموکراتیک و آلترناتیو امری ضروری است. بدون پاسخ‌دهی به پرسش‌هایی همچون نوع مدرنیته و شیوه‌ی جایگزین‌نمودن مدرنیته‌ی دموکراتیک در برابر نظام و مدرنیته‌ی کنونی نمی‌توان دست‌آوردی را برای آن متصور بود. درواقع می‌توان با تحلیل صحیح «نیروهای مخالف نظام»، تاریخ مبارزات نظری و عملی‌شان…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.