» مقالات

انقلاب کاذب فاشیسم در مقابل انقلاب حقیقی خلق‌ها

۶ آذر, ۱۴۰۱

نویسنده مقاله: رامین گارا انقلاب کاذب به انقلابی گفته می‌شود که فاشیست‌ها با کسب هژمونی یک کشور خاصه در ادوار تحولات ساختاری، کل قدرت را قبضه می‌کنند. اینها هر آنچه بر ضد منافع‌شان باشد را تارومار کرده و کشتی حیات توده‌های مخالف را به گل می‌نشانند. در ایران هم در سال ۱۳۵۷ پس از تثبیت انقلاب، جریان فاشیستی لیبرال‌ مذهبی با تکیه بر طبقات متوسط بازاریان و روحانیون به منصه ظهور رسید و انقلاب حقیقی خلق‌ها را مصادره نمود. امروز پس از گذشت ۴۳ سال، خلق‌های ایران که صاحبان اصلی…

جنگ اقتصادی علیه ایران و پیامدهای آن

۱۴ آبان, ۱۴۰۱

نویسنده مقاله: رامین گارا – عضو بخش رسانه‌های کودار امروزه یک جنگ اقتصادی با زنجیره‌ای ممتد از جنگ تجاری، جنگ فناوری و جنگ نظامی ادامه دارد. یک هژمونی جهانی چون آمریکا برای تسلط بر اقتصاد جهانی به آن زنجیره جنگ‌ها نیاز شدید دارد. در مرحله کنونی از سده بیست‌ویکم، جنگ‌های اساسی آمریکا بعنوان هژمونی جهانی و اقتصاد اول جهان، علیه چین انجام می‌گیرد. با روسیه در جنگ نظامی بسرمی‌برد و ممکن است در آینده نزدیک، جنگ تایوان را بر چین تحمیل نماید. دلیل اصلی جنگ اقتصادی آمریکا علیه چین، کسری…

برای ایران، بازتولید دولت‌- ملت فاشیستی یا برساخت ملت دمکراتیک؟

۱۱ آبان, ۱۴۰۱

نویسنده مقاله: رامین گارا به مدت دویست سال است از زمان ورود کمپانی هندشرقی، تمامی خاورمیانه تحت هژمونی انگلستان و آمریکا قراردارد. در ۴۳ سال گذشته ایران توانسته بصورت نیمه‌مستقل از زیر فشارهای هژمونی آمریکا خارج شود که این امر موجب خشم و نفرت آمریکا شده. تمامی برنامه آمریکا برگرداندن ایران به درون سیستم هژمونی جهانی – خاورمیانه‌ای خود به هر قیمتی است. باید اذعان داشت که در تمایم نظام‌های هژمونیک پنج‌هزار سال گذشته جایی برای پدیده دولت مستقل وجود نداشته. امروز هم به همین منوال روند هژمون‌گرایی قدرت جهانی…

پیروزی قیام متکثر و فاقدرهبریت واحد ایران، معجزه در نوع انقلابها خواهدبود

۲۶ مهر, ۱۴۰۱

نویسنده تحلیل: رامین گارا قیام در ایران و شرق کردستان که از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده، یک ماه را پشت‌سر گذاشت. مؤلفه‌های مبارزات مردمی در طول این قیام، حول محور اتحاد خلق‌ها، تکثرگرایی و دمکراتیزاسیون رادیکال در جهت تغییر ساختار رژیم مستبد، می‌چرخد. هر روز که می‌گذرد، امیدها به نتیجه‌بخشی آن به دلیل کسب دستاوردهای عظیم خلقی، افزایش می‌یابد و با قوت‌قلب مضاعف، جوانان و زنان با پیشتازی در صف نخست خیابان، قیامت به‌ پا کرده‌اند. این قیام اگر برخی ابعاد معین‌ برای تعیین ساختار جایگزین بیابد، مسلما در…

ژن، ژیان، آزادی یک شعار ساده نیست یک تصمیم مشترک است

۱۸ مهر, ۱۴۰۱

نویسنده: فواد بریتان، ریاست مشترک جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار در شرایط کنونی بی‌نظمی نهادینه شده عجیب نبود که شخص اول نظام بعد این همه انتظار خواص در انظار آن هم در یک مکان نظامی و کاملا امنیتی خودی نشان دهد. خوب وقتی بی‌نظمی و هرج‌ومرج در حکومت و ساختار حکومتی نهادینه شود میل به اقتدارگرایی و سپاهی منشی در فرد افزایش می‌یابد. اگر فرد خود را مالک بی‌رقیب یک سرزمین هم بداند که دیگر هیچ. در شرایط ناپایدار حکومتی به جای زندگی این بقاست که اهمیت می‌یابد.…

از کردستان تا تهران، آنکارا، دمشق و بغداد، پارادایم تحقق رنسانس

۱۶ مهر, ۱۴۰۱

نویسنده: رامین گارا انقلاب خلق کورد برای کسب آزادی با پیشاهنگی و پیشتازی جنبش آپویی و رهبریت رهبر آپو که متکی بر نیروی گریلای عصر است، می‌رود «جنگ انقلابی خلق» را تا عمق تهران، آنکارا، دمشق و بغداد شعله‌ور سازد. این انقلاب ممکن است در برخی از آن کشورها بصورت پیشبرد جنگ و نظامی‌گری رخ ندهد، اما تاثیرپذیری دیالکتیک همه آن کشورها منبعث از قدرت اثرگذاری تفکر آپویی رخ‌خواهد داد که تا حد زیادی به وقوع‌پیوسته. برای تداوم این انقلاب، لازم است در مفهوم یک رنسانس عصر، نظامی پوسیده درحال…

خیزش‌های خلقی و گفتمان ماهیت خیزش‌های دمکراتیک به موازات هم انجام‌می‌گیرند

۱۵ خرداد, ۱۴۰۱

تحلیل سیاسی کودار اوضاع کلی در ایران و شرق کردستان طوری است که بصورت دیالکتیک، هراندازه فساد نهادینه و نظام دیکتاتوری آن هار گشته و به نقطه فروپاشی نزدیک می‌شود، خیزش‌های خلقی نیز رادیکال‌تر می‌گردد. خیزش‌های خلقی و گفتمان ماهیت خیزش‌های دمکراتیک به موازات هم پیش می‌روند. خیزش‌های ماه اردیبهشت با مرکزیت خوزستان و لرستان نشانه رادیکال‌تر شدن خلق با ایستار هوشمندانه بود. هم‌اکنون در مرحله‌ای قرارداریم که سراسر ایران از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از بحران فراتر رفته و به دوره کائوس بزرگ پانهاده است. اوضاع معیشتی وخیم…

دیپلماسی کوردی و نفوذ ترکیه، بریتانیا، اسراییل و هژمونی جهانی

۳۰ فروردین, ۱۴۰۱

رامتین صبا – عضو مطبوعات کودار مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم جنوب کوردستان پس از سفر خود در روز ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ چند روز بعد در روز سه‌شنبه ۱۹ آوریل عازم لندن شد و با بوریس جانسون دیدار و گفتگو کرد. بارزانی ادعا کرد که در خصوص اوضاع اقتصادی و سیاسی عراق و روابط تجاری با جانسون گفتگو کرده اما مقوله اساسی و پشت‌پرده این سفر، رابطه سفر به آنکارا و لندن برای مزدوری است. ماهیت دولت بریتانیا در طول تاریخ و نقش بارز آن پس از آمریکا از سال ۱۹۴۵…

تهدید نظامی ایران دربرابر تهدید امنیتی آمریکا، اسرائیل و ترکیه

۲۵ فروردین, ۱۴۰۱

رامتین صبا – عضو مطبوعات کودار از سال ۲۰۱۸ که آمریکا نیروهایش را از عراق خارج ساخت، منطقه وسیع هولیر به یک منطقه راهبردی نظامی تبدیل شد و بخشی از نیروهایش را به پایگاه حریر منتقل کرد. این پایگاه که نزدیکترین به ایران است، تهران را به اندیشه بزرگترشدن تهدید امنیتی با مثلث آمریکا، اسراییل و ترکیه انداخت. این وضعیت اقلیم جنوب کردستان از بسیاری جهات مشابه نقش اوکراین برای روسیه بخاطر افزایش تهدیدهای امنیتی ـ نظامی ناتو است، بنابراین ایران نیز قصد دارد مشابه برخورد مسکو با اوکراین، شدیدترین…

حل مسئله کورد امتحانی پیشاروی جهان برای پایان‌دادن به دوره‌های تخریب و نابودی است

۲۴ فروردین, ۱۴۰۱

تحلیل اوضاع سیاسی- کودار اوضاع خاورمیانه روزبه‌روز به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی وخیم‌ترمی‌گردد و جنگ و گرسنگی و فشارهای نابودگر ناشی از برخورد تنازعی و خصمانه دول با یکدیگر به حدی غیرقابل تحمل رسیده. ایران جزو کشورهایی است که در کانون توجهات جهانی بخاطر بحران‌سازی، جنگ‌افروزی و خصومت‌های سیستماتیزه قراردارد. تهران هم اوضاع داخلی کشور را به لبه پرتگاه رسانده هم با دخالت نظامی و امنیتی در کشورهای همجوار، یک بحران منطقه‌ای اقتصادی، سیاسی و نظامی خلق نموده که ممکن است آتش جنگ را شعله‌ورتر سازد. سناریوهای بازی‌های امنیتی…

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.