کتاب «قرارداد اجتماعی کودار – کنگره سوم»

7 آذر, 1402

کتاب «قرارداد اجتماعی کودار – کنگره سوم»

قرارداد کودار: کنگره سوم

سال ۲۰۲۰

قرارداد اجتماعی سومین کنگره‌ی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان- کودار- به زبان‌های فارسی و سورانی بار دیگر منتشر شد.

قرارداد اجتماعی کودار شامل نه بخش می‌باشد که شامل” مبانی و اصول، حقوق و آزادی‌های اساسی، وظایف اساسی، سازماندهی نظام، ارگان‌های کلی سیستم، نظام سازماندهی دموکراتیک، نظام اقتصادی و مالی، نظام عدالت اجتماعی و احکام مشترک” است.

فایل پی‌دی‌اف را در زیر دانلود کنید:

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.