کشتن یک زن، کشتن یک خلق؛ آزادی یک زن، آزادی یک خلق؛ و آزادی رهبرآپو، آزادی زنان و خلق‌هاست

9 مهر, 1402

بیانیه کودار

کشتن یک زن، کشتن یک خلق؛ آزادی یک زن، آزادی یک خلق؛ و آزادی رهبرآپو، آزادی زنان و خلق‌هاست

وضعیت زنان در جامعه ایران که از بسِ فشار ذهنیت مردسالاری و سیاست‌های نابودگرانه نظام حاکم زن‌ستیز می‌نالد، بسیار وخیم‌تر شده. نظام مستبد و خودکامه ایران بصورت سیستماتیک فرهنگ زن‌ستیزی مردسالارانه متکی بر نظام تئوکراتیک بشدت سیاسی را ترویج می‌دهد. این سیاست‌های زن‌ستیزانه منجر به شکل‌گیری نوعی ذهنیت زن‌ستیز در جامعه شده که روزانه دهها زن در شهرهای مختلف قربانی آن شده و تحت نام ناموس به قتل می‌رسند. در یک ماه گذشته یعنی شهریور بیش از ۵۰ زن و دختر جوان به‌موجب ذهنیت مردسالاری به قتل رسیدند و لازم است ضمن محکوم‌نمودن شدید آن، عملا برای تغییر ذهنیت مردسالار در جامعه و نیز برچیدن نظام زن‌ستیز سیاسی ایران، مبارزه را گسترش داد.

از قتل حکومتی ژینا امینی گرفته تا قتل ناموسی دختران جوان و زنان در خانواده‌ها در مناطق مختلف ایران و شرق کردستان که در سال جاری روی داد و نمونه‌هایی از آن در شهریورماه رسانه‌ای شد، همه به موجب وجود نظام مردسالاری سلطه‌گر و نیز زیان‌رسانی ذهنیت مردسالاری است که با افراطی‌گری، روزبه روز افزایش می‌یابد. امروز زنان یا بخاطر حق‌خواهی و مطالبه آزادی‌های خویش روانه زندان می‌شوند و یا در خانواده‌های زن‌ستیر به بهانه‌های ناموسی به قتل می‌رسند. بی‌شک درصدی از آمار قتل‌ها بخاطر خصیصه پنهانکاری جامعه مردسالار، رسانه‌ای نشده‌اند. بیش از ۲۰ درصد قتل‌های ناموسی مربوط به دختران زیر ۱۸ سال می‌باشد و این نشان‌دهنده وضعیت فلاکت‌بار ناشی از اوضاع وخیم اقتصادی – معیشتی، سیاسی و فرهنگی می‌باشد. مسایلی چون فقر و آداب و رسوم مردسالارانه نیز به خاطر وضعیت فلاکت‌باری که رژیم در راستای ایجاد خفقان و اختناق و انقیاد ایجاد نموده، جامعه زنان را آماج حملات خود قرارمی‌دهد.

درحالی که جنبش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» در واکنش به این نظام سلطه و ذهنیت مردسالارانه شکل گرفته و کارزارهای آن امروز بصورت جنبش اجتماعی ادامه دارد، اما بازهم سیاست‌های یکدست‌ساز قدرت و زن‌ستیزی آن موجب افزایش بحران‌های اجتماعی و رسیدن آنها به حد انفجار شده است. زنجیره قتل‌های ناموسی از شهر سردشت گرفته تا هرسین و سرپل‌ذهاب و مشهد و لارستان و دهها شهر دیگر، نشان از بن‌بست ذهنیتی و فرهنگی نظام زن‌ستیز دارد.

مسلما جنبش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» بهترین فرصت تاریخی برای ریشه‌کن‌کردن ذهنیت‌ها، فرهنگ‌ها، سیاست‌ها و نظام‌های سلطه‌گر زن‌ستیز در ایران است. رهبر آپو فلسفه ژن، ژیان، آزادی را با هدف آزادی کامل زنان از زنجیرهای اسارت نظام مردسالاری، بویژه برای اجرای عدالت اجتماعی، وضع نموده است. بنا به گفته رهبر آپو «کشتن یک زن به معنای کشتن یک خلق است». آنچه امروز تداوم جنبش انقلابی ژن،‌ ژیان، آزادی علیه نظام‌ها و ذهنیت‌های زن‌ستیز، نشانه جدال ذهنیت مبتنی بر آزادی زن با ذهنیت‌ منسوخ مردسالاری است. امروز اگرچه ژیناهای زیادی قربانی این ذهنیت شده‌اند، اما مبارزات جوامع و خلق‌ها خاصه در ایران و شرق کردستان با محوریت زنان، امیدوارکننده است. بنابراین لازم است زنان در راستای تنظیم و تدوین یک «قرارداد اجتماعی نوین مبتنی بر آزادی زن» گردهم‌‌آمده و مبارزاتشان را گسترش دهند.

ما «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» ضمن محکوم‌کردن ذهنیت و فرهنگ و نظام سیاسی زن‌کُش، تداوم نیرومندانه جنبش انقلابی ژن، ژیان، آزادی را یگانه رها رهایی ایران و شرق کردستان از همه بن‌بست‌های ذهنیتی، فرهنگی، سیاسی، معیشتی و اجتماعی می‌بینیم. امروز بسیاری زنان مبارز روانه زندان‌ها شده‌اند و بسیاری هم کماکان قربانی ذهنیت مردسالاری و نظام تئوکراتیک تحمیلی می‌شوند. چه‌بسا خالق اصلی فلسفه ژن، ژیان، آزادی یعنی رهبر آپو هم به مدت ۲۵ سال است در زندان بسر می‌برند. مبارزات آزادیخواهانه زنان توسط معمار اندیشه‌ آزادی زن یعنی رهبر آپو، در اوج ادامه دارد و حبس رهبر آپو در روز نهم ماه جاری یعنی اکتبر، ۲۵ سال کامل را پشت سر می‌گذارد. لذا از تمامی زنان و خلق‌های تحت ستم بویژه، زنان کُرد  و زنان ایران می‌خواهیم که از فرصت تاریخی کنونی یعنی اوج‌گیری جنبش انقلابی با پیشاهنگی زنان، برای تحقق آزادی و دمکراسی استفاده نمایند. کشتن یک زن، کشتن یک خلق؛ آزادی یک زن، آزادی یک خلق؛ و آزادی رهبرآپو، آزادی زنان و خلق‌هاست. حضور در میادین برای محکوم‌کردن نظام‌ زن‌ستیز ایران و ایجاد جامعه آزاد، زنان آزاد، خلق‌کُرد آزاد و آزادی رهبر آپو وظایف تک‌تک هر فرد آزادیخواه و دمکراسی‌طلب است. با حضور در میادین، در آستانه «توطئه بین‌المللی ۹ اکتبر که علیه خالق فلسفه ژن ژیان آزادی یعنی رهبر آپو صورت‌گرفت»، مبارزات را به اوج برسانیم.

جامعه دمکراتیک و آزادی شرق کردستان(کودار)

۱ اکتبر ۲۰۲۳

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.