بیانیه مجلس پژاک درمورد انتقادات وارده اخیر

6 مهر, 1402

مجلس «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» با صدور بیانیه‌ای در خصوص انتقادات وارده به مقاله‌‌ای که اخیرا مورد انتقاد قرارگرفتهَ توضیحاتی را ضروری دانسته. پژاک می‌گوید:«نظرات رسمی حزب‌مان، حزب حیات آزاد کردستان از مجراهای سخنگوی آن یعنی نهاد ریاست مشترک حزب و مجلس حزب بازگو می‌گردند. حزب‌مان دارای برنامه و اساسنامه‌ای مکتوب است که طی آن نظرات تئوریک و سیاسی حزب شرح داده شده و سیاست‌های حزب ما نیز بصورت مداوم و کاملا شفاف از طرف مقام‌های مسئول حزب بیان می‌گردند.»

مجلس پژاک همچنین افزوده:«مسئولین حزب ما حاضر به جوابگویی به تمامی پرسش‌ها و نگرانی‌های مطروحه در این باب هستند.»

متن کامل بیانیه مجلس پژاک:

«به افکار عمومی

در خصوص انتقادات وارده‌ی اخیر

در روزهای اخیر مقاله‌ای منتشر شده که مباحثی را در مورد تعامل ما با مسائل انقلاب و برنامه‌های‌مان به همراه داشته است. هر عضو سازمان ما و از جمله اعضای مدیریت آن حق اظهار نظر، تحلیل و تحریر نظرات خویش و به بحث گذاشتن آن در فضای عمومی را دارد، اما نظرات رسمی حزب‌مان، حزب حیات آزاد کردستان از مجراهای سخنگوی آن یعنی نهاد ریاست مشترک حزب و مجلس حزب بازگو می‌گردند. حزب‌مان دارای برنامه و اساسنامه‌ای مکتوب است که طی آن نظرات تئوریک و سیاسی حزب شرح داده شده و سیاست‌های حزب ما نیز بصورت مداوم و کاملا شفاف از طرف مقام‌های مسئول حزب بیان می‌گردند. لذا هر سخن و نوشته‌ای غیر از این، بیانگر نظرمان نبوده و شخص گوینده و یا نویسنده در مقابل آن مسئول می‌باشد.

نظرات حزب‌مان در مورد انقلاب و مکانیزم‌ها و اصول آن واضح بوده و با انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» این نظرات هرچه بیشتر و در عمل هرچه روشنتر گردیدند. البته که با وجود رژیم کنونی موجود در ایران تحولی را نمی‌توان انتظار داشت، این چنان مبرهن است که حتی کنشگران جهانی مدافع حفظ رژیم نیز دست از موردی غیر از آن برداشته‌اند. لذا از دوستان، روشنفکران و خلق‌مان می‌خواهیم تا با توجه به برنامه‌های حزب‌مان، عمل و پرفرمانس انقلابی آن که از آغاز انقلاب زن، زندگی، آزادی رویه‌ای رو به تزاید داشته و همچنین بیانات رسمی حزب‌مان موضع‌گیری نمایند. در این دورانی که انقلاب و مسائل آن دغدغه‌ی اصلی ما بوده و با وظایفی بزرگ روبرو هستیم و با توجه به انتقادات وارده دوستان در مورد مطلب مربوطه و لزوم احترام گذاشتن به آن انتقادات، همچنین برای خنثی کردن غرض‌ورزی‌های برخی که سعی دارند مطلبی را بعنوان نظر رسمی حزب‌مان نشان ‌دهند، لازم دیدیم تا این بیانیه را صادر کرده و نظر رسمی حزب‌مان را اعلام نماییم. البته که  مسئولین حزب ما حاضر به جوابگویی به تمامی پرسش‌ها و نگرانی‌های مطروحه در این باب هستند.

مجلس حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

۶ مهرماه ۱۴۰۲

۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳»

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.