شهید آرگش و رفقایش اسوه و الگوی فرمانده پیشاهنگ در میدان عمل بودند

۱۶ شهریور, ۱۴۰۲

بیانیه کودار

«جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» در پنجمین سالگرد شهادت چهار مبارز فدایی خویش به نام‌های «آرگش کارزان(جمال رحمانی)»، «تولهلدان سنه(رئوف ابراهیمی)، «دلووان فدا(شریف امینی)» و «روژهات بوکان(جعفر محمدی)» یاد و خاطره آن شهدای گرانقدر را گرامی می‌دارد. پیشاهنگی رفیق آرگش و رفقای شهیدمان راه آزادی را برایمان هموار ساخته.

رفقایمان «آرگش کارزان و تولهلدان سنه» بعنوان عضو شورای مدیریت «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کُردستان(کودار)» همراه با رفقای شهید «دلوفان فدا و روژهات بوکان» نقش بزرگی در پیشبرد فعالیت‌های آزادیخواهانه جنبش خلقمان در شرق کردستان داشتند. حضور آن رفقا در مناطق مختلف خصوصا سنه موجب تقویت حوزه سازماندهی و تشکل‌یابی در آن مناطق گشت. یکی‌شدن آن رفقا با جان و دل با خلق‌شان و پایبندی به آرمان‌های آزادیخواهانه اقشار و توده‌های تحت ستم، جای پای آنها را در میان خلقمان مستحکم ساخت و امروز اسوه و الگوی آزادیخواهی شده‌اند.

دشمن فاشیست و اشغالگری به نام حاکمیت ظالمانه ایران که تاب تحمل «یک‌روح و یک‌بدن بودن» خلق و گریلا را نداشت، کوشید با حملات خویش مسیر آزادیخواهی خلق و گریلا را سد نماید تا راه چاره‌یابی مسئله کُرد در آن بخش شرق کردستان را به انحاء مختلف مسدود سازد. رژیم جهت قطع ارتباط میان رفقای پیشاهنگمان و خلق در منطقه سنه، با بکارگیری مزدوران طی یک توطئه ناجوانمردانه در روز ۷ سپتامبر ۲۰۱۸(۱۶ شهریور) رفیق آرگش و رفقایش را به شهادت رساند.

شهادت رفیق آرگش و رفیق تولهلدان ثابت کرد که گفتار و کردار آنها بعنوان فرمانده حقیقی در میدان یکی است زیرا خویش در صف مقدم مبارزه جای می‌گیرند و مسیر تحقق آزادی و دمکراسی را خود می‌گشایند. آن رفقا با پیشبرد مبارزات‌شان در شهر و منطقه سنه برگ زرینی از تاریخ را ورق زدند و نتایج فعالیت‌هایشان روشنگر راه مبارزاتی امروزمان گشته است. هنوز هم بسیارند جوانانی غیور که به مسیر آرگش‌ها و تولهلدان‌ها ادامه می‌دهند و راهشان را پررهرو ساخته‌اند. امروز تنها راه رسیدن ما به آزادی، حفظ دستاوردهای مبارزاتی است که آن شهدا خلق نموده‌اند. رنج مشترک خلقمان و آن رفقای شهدا موجب استمرار امروزین فعالیت‌های گسترده‌تر در مناطق شرق کردستان و سنگین‌ترشدن وظایف ما شده است. شیوه فدایی‌گری توأم با فداکاری، راه و روش صحیح آن شهدا بود و اثبات کردند که به نوع دیگری نمی‌توان خلق‌کُرد را رهایی بخشید. این راه مبارزاتی حقیقت‌جویانه اوج راهی است که رهبر آپو خلق نموده و در ایران و شرق کردستان نیز بخش زیادی از آن راه بسوی آزادی طی شده. رفیق آرگش و رفقایش با فدای جان خویش در میدان عمل، مانیفست مبارزه حقیقی را با عمل نوشتند و ضامن راه آزادیخواهی شدند.

«جامعه دمکراتیک  آزاد شرق کردستان(کودار)» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آرگش، شهید تولهلدان، شهید دلووان و شهید روژهات، با آرمانهای آن شهدا که جز آزادی خلقمان نیست، تجدید میثاق می‌کند. قطع‌یقین رنج‌های بی‌شائبه آنها را با مبارزه عملی خویش همگام با خلقمان ارج می‌نهیم. به پاس رنج‌های آن شهدا و بمناسبت سالروز شهادتشان، از عموم فرزندان خلقمان دعوت بعمل می‌آوریم که راه مبارزاتی آنها را پررهرو سازند و به صفوف مبارزاتی گریلا بپیوندند. تحقق آرزوهای آن شهدا قطعا با ایجاد سیستم متکی بر اراده‌مندی خلقمان ممکن می‌گردد که امروز به یمن شکل‌گیری جنبش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» وارد مرحله رشدیافته‌تری گشته. یاد و خاطره همه شهدای خلقمان گرامی‌باد.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

۷ سپتامبر ۲۰۲۳ – ۱۶ شهریور ۱۴۰۲

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.