کودار در صفحه تویتر خود خواهان گسترش مبارزات برای آزادی رهبرآپو شد

۱۸ تیر, ۱۴۰۲

«جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» با انتشار تویتی در صفحه تویتر خود افزایش تهدیدهای شرورانه و فاشیستی ترکیه علیه رهبر آپو در امرالی را جدی خواند و خواهان گسترش مبارزات در میادین شد.

در تویت کودار آمده:

«منع دیدار وکلا و خانواده را رهبر آپو و ارسال نامه تهدیدآمیز برای رهبری تحت شدیدترین انزوا قابل‌تحمل نیست. خلقمان در شرق‌کردستان و ایران، همه آزادیخواهان و دمکراسی‌طلبان لازم است برای آزادی خویش، آزادی رهبرآپو را مطالبه کنند. تشدید انزوا علیه رهبر آپو تحمیل انزوا علیه خلق‌کورد است. دول و جامعه بین‌الملل در قبال سلامت رهبرآپو مسئول است. همه آزادیخواهان برای آزادی رهبر آپو به‌پا خیزیم.»

لازم به ذکر است که از ۱۷ آگوست سال ۲۰۱۹ ترکیه ملاقات خانواده و وکلا با رهبر آپو را کاملا و بصورت ضدحقوقی و ضدانسانی ممنوع کرده. این اقدامات فاشیستی ترکیه موجب افزایش نگرانی‌های خلق کورد شده.

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.