حفظ زبان کُردی صیانت از کرامت انسانی است

۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۲

بیانیه کودار به مناسبت ۱۵ می روز زبان کُردی

حفظ زبان کُردی صیانت از کرامت انسانی است

صیانت از زبان کُردی و جشن روز جهانی زبان کُردی انگیزه انسان‌دوستانه همه مبارزات خلقمان را تشکیل می‌دهد. پاسداشت زبان کُردی و رشد آن، وظیفه اخلاقی، انسانی و سیاسی هر فرد کُرد می‌باشد.

دشمنان خلق کُرد با هدف مستعمره ساختن کردستان و نسل‌کشی فرهنگی و فیزیکی برای نخستین بار زبان کُردی را آماج حملات فاشیستی خویش قراردادند. برای یک خلق، زبان مادری به ‌مثابه نماد موجودیت، هویت و آزادی است. خلق‌کُرد هراندازه در صیانت از زبان کُردی کوشا و موفق باشد، به همان اندازه به آزادی نزدیک می‌شود و لیاقت کسب همه آزادیهای برای یک زندگی سعادتمند را دارد. زبان نماد حیات آزاد است و مبارزه در راه آن، وظیفه بنیادین. اگر زبان کُردی شکل نمی‌گرفت، فرهنگ غنی زاگرس که مهد همه فرهنگ‌های دیرین است، به منصه ظهور نمی‌رسید. موجودیت امروز خلقمان به حفظ زبان کُردی و هویت آزادیخواهانه بستگی دارد. تمامی هست و نیست تاریخی و معاصر یک خلق به وجود زبان و غنی‌بودن آن گره‌خورده است. پویایی موجودیت آزادانه و باکرامت خلق کُرد به زبان کُردی بستگی دارد زیرا برای فرهنگ‌های پرشمار مادری کرده و سلول بنیادین اندیشه، بیان و آزادانه‌زیستن می‌باشد. در مبارزه با فاشیسم نیز زبان کُردی تکیه‌گاه قوی و انگیزه حیات آزادانه تلقی می‌گردد.

دشمنان خلقمان در هر چهاربخش کردستان دولت‌های انکار و نسل‌کشی شکل داده و روند برده‌ساختن و آسمیلاسیون را از منع زبان کُردی آغاز کرده‌اند. قوانین اساسی دول اشغال‌گر کردستان با هدف انکار زبان کُردی و نابودی کامل خلق کُرد و فرهنگ غنی آن ترویج یافته‌اند. بیش از یک قرن جنگ و کشتار و استثمار و اشغال در درجه نخست علیه زبان کُردی و سپس تمام موجویت خلق کُرد آغاز گشته. با منع آموزش و یادگیری زبان کُردی، پروسه‌ای از اشغال و نسل‌کشی شروع گشته که قدرت‌های هژمونی جهانی با دست داشتن در آن، زبان کُردی را از حمایت‌های جهانی و قوانین انسانی بین‌المللی محروم ساخته‌اند. بین‌المللی بودن گستره سیاست نسل‌کشی فرهنگی موجب به عقب‌افتادن پروسه آزادی خلقمان گشته و تا وقتی که قوانین و نرم‌های جهانی در قبال مسئله کُرد تغییر نیابد، خود عاملان این فاشیسم از مسئله کُرد رهایی نخواهند  یافت.

بی‌شک در سایه مبارزات بی‌امان و نستوه خلقمان، امروزه تلاش دشمن برای مبدل‌کردن زبان کُردی به «زبان مرده» خنثی گشته و خلقمان از مرحله نخست دوباره‌زیستن عبور و به مرحله آزادی کامل رسیده است. تلاش‌های دشمن که مدام مصداق بارز نسل‌کشی فرهنگی بوده امروز به بن‌بست رسیده و دامنه بحران‌های ناشی از خصومت علیه کُردها به سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منطقه خاورمیانه سرایت نموده.

«جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» ضمن تبریک روز زبان کُردی به تمامی خلق کُرد از فردفرد جامعه آزادیخواهمان دعوت به عمل می‌آورد که در ادامه مبارزات آزادیخواهانه و دمکراسی‌طلبانه و در ضدیت با سیاست نسل‌کشی فرهنگی، هر مکانی را به مدرسه زبان کُردی مبدل سازند. آموزش زبان کُردی و حفظ آن در همه عرصه‌های حیات روزانه موجب شکوفایی جامعه ستم‌زده ما خواهد شد. در درجه نخست، مبارزه علیه فاشیسم و شوونیسم فرهنگ‌های سلطه‌گر، وظیفه اصلی و همگانی خلق کُرد است. مبارزه برای حفظ زبان کُردی به انقلاب خلق‌مان معنایی بس عظیم می‌بخشد. حق آموزش، یادگیری و رشد زبان کُردی حق طبیعی و مسلم خلقمان است و بدون آن، مبارزات آزادیخواهانه و دمکراتیک به ثمر نخواهد رسید. حفظ زبان کُردی صیانت از کرامت انسانی است. برای کسب آزادی کامل، حق آموزش و حفظ زبان کُردی را فریاد بزنیم.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

۱۴ می ۲۰۲۳ برابر با ۲۴ گولان ۲۷۲۳

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.