«خلق‌ها شانس انقلاب ژن، ژیان، آزادی را از دست ندهند»

۱۵ اسفند, ۱۴۰۱

بیانیه کودار بمناسب ۸ مارس

دستاورد هشتم مارس، روز جهانی زن به یمن مبارزات آزادیخواهان جهان حاصل شده. این روز، روز ارتقای مبارزات زنان کُرد بعنوان پیشاهنگان و پیشتازان راه آزادی در کردستان، ایران و خاورمیانه است. جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار) روز جهانی زن را به تمامی زنان کُرد و مبارزان راه آزادی خلق‌ها تبریک می‌گوید.

رهایی جوامع از یوغ ستم نظام‌های مردسالاری و دولت‌گرایی فاشیستی و کسب آزادی و خوشبختی تنها با بذل توجه به مبارزات زنان و آزادی همه زنان ممکن می‌گردد. امروز همه آزادیهای جوامع خاصه در کردستان و ایران در درجه نخست به آزادی زنان و مبارزات جنش‌های رهایی زنان بستگی تام دارد. زنان تکیه‌گاه قوی برای بقای جوامع اخلاقی، سیاسی و دمکراتیک هستند. تاریخ نیز در سایه رنج زنان قوام و دوام یافته و امروز انسانیت در مسیر آزادی زنان به دنبال کسب خوشبختی‌های آرزومندانه خویش اهمیت بیشتری به زنان می‌دهد.

در هر دوره از تاریخ، خاصه تاریخ معاصر زنان به بهره‌کشی و بردگی کشانده و استثمارگشته‌اند، تاریکی بر جوامع بالگسترده و تمامی بحرانها، کائوسها و مسایل حاد نیز به موجب ستم علیه زنان به میان آمده. بی‌شک دوره ۵۰۰ ساله نظام جنسیت‌گرا و زن‌ستیز سرمایه‌داری، اجتماعی‌بودن صحیح و حقیقی را از زنان سلب نموده و این دوره انحصار قدرت و سرمایه کاملا به زنان آسیب رسانده و کماکان تداوم دارد. محرومیت زنان از برخورداری از سیستم اجتماعی و مدیریت مدنی خویش خارج از هژمونی پدیده دولت‌ همانا محرومیت کل جوامع از سیستم خودمدیریتی و اراده سیاسی است. در نظام برساخته‌ای چون سرمایه‌داری گسترش کالاشدگی زنان بجای خودمدیریتی اراده‌مند موجب عمیق‌ترشدن همه مسایل سرطانی جوامع شده.

اگر امروز در خاورمیانه و ایران ندای زنان برای آزای در کمال خوشحالی به گوش می‌رسد، به یمن مبارزات زنان آزادیخواه کُرد است که در چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه موجبات برخورداری جوامع از سیستم خودبنیاد خلق‌ها را فراهم آورده‌اند و به عرصه بین‌المللی نیز تسری داده‌اند. لازم است این مشی آزادیخواهی زنان کُرد همانند ایران در سراسر خاورمیانه سرمشق مبارزات جوامع و خلق‌ها قرارداده شود چراکه جز این، راهی برای کسب آزادی وجود ندارد. انقلاب ژن، ژیان،‌ آزادی در سراسر ایران از الگوهای انقلابی موردتوجه است که دوره‌ای دیگر را برای خاورمیانه رقم زده و خلق‌ها نباید این شانس را از دست بدهند. بی‌شک ایجاد وضعیت قرون‌وسطایی برای زنان ایران خاصه دختران که لحظه‌به‌لحظه و همه‌روزه آماج حملات گروه‌های افراطی و زن‌ستیز قرارمی‌گیرند، برای جامعه قابل‌تحمل نیست. حملات شمیمایی به دختران مدارس ایران حکایت از بن‌بست کامل جامعه جنسیت‌گرا و مردسالار دارد و تنها با گسترش انقلاب ژن، ژیان، آزادی می‌توان این مخاطرات را مهار نمود.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار) ضمن تبریک مجدد به تمامی زنان آزادیخواه و خلق کُرد، سال ۲۰۲۳ را سال جوامع تحت ستم و شانس آنها برای کسب اراده سیاسی خویش می‌داند. زنان کُرد و انقلاب ژن، ژیان، آزادی در راه این اهداف صحیح خویش هزاران شهید تقدیم کرده‌اند. با تحقق جامعه آزاد و دمکراتیک می‌توان آرزوهای شهیدان بویژه شهیدان زن را برآورده ساخت. در این راستا زن‌ستیزی حاکمیت امروز ایران و حمله به مدارس دخترانه و مسموم‌کردن‌ آنها که با برنامه‌ریزی از قبل انجام می‌گیرند را بشدت محکوم می‌کنیم. زنان با مبارزه و اتحاد خویش می‌توانند جلوی این حملات دهشتناک دشمنان جامعه را بگیرند. کودار همه زنان شرق کردستان و ایران را به حضور در صحنه‌های مبارزه جهت صیانت از کرامت بشری زنان، جوامع و خلق‌ها فرامی‌خواند. راه آزادی را با مبارزاتمان بیش از پیش هموار سازیم و رهروان راه انقلاب زیبای ژن، ژیان،‌ آزادی شویم.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

۶ مارس ۲۰۲۳

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.