مقاومت زنان در ایران – بسه هوزات

15 دی, 1401
https://youtu.be/Ln1-PQK-vHg

بسه هوزات، ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کوردستان KCK از همان ابتدای شروع انقلاب ”زن زندگی آزادی“ در ایران و شرق کوردستان، در مصاحبه‌ای که ”موسسه‌ی صلح کوردی“ با وی انجام داد، به تحلیل خیزش مردم ایران به رهبری زنان پرداخت و آن را نشان‌دهنده‌ی صلح و آزادی عنوان نمود. در کلیپ‌های دیگر، تحلیلات دیگر وی را در خصوص مسئله‌ی آزادی زن منتشر خواهیم کرد.

«زمانی که داعش به عراق و سوریه حمله کرد، مقاومت بی‌سابقه زنان، حکمرانی وحشت‌آور آنها را درهم شکست. امروز که جنگ و استبداد در سراسر جهان در حال افزایش است، مقاومت زنان در ایران، بار دیگر راه صلح و آزادی را نشان می‌دهد.
کوردها و زنان هر روز در سرزمین‌شان توسط دیکتاتورها و تروریست‌ها و دیگرانی که شریک ایدئولوژی‌های سمی آنان هستند، سلاخی می‌شوند. آنچه بی‌سابقه است، قیام به‌نام ژیناست که توسط زنان شرق کوردستان جرقه خورد و به‌مانند آتشی، سراسر ایران را فرا گرفته‌ است.
برای جنبش ما افتخار والاتری از این نیست که می‌بینیم سه واژه‌ی ژن، ژیان و آزادی به شعاری برای مقاومت مردم تحت رهبری زنان تبدیل شده است.
ما می‌گوییم زن، زندگی، آزادی، زیرا معتقدیم اگر زنان آزاد نباشند، جامعه نمی‌تواند از هرگونه ظلم و سلطه رهایی یابد. برای رسیدن به این هدف، زنان باید سازماندهی شوند.»

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.