بروشور شناخت ساختار و اهداف کودار

3 آبان, 1401

بروشور شناخت کودار

برای دریافت پی‌دی‌اف کلیک کنید

جهت شناخت کلی از ساختار و اهداف «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» بروشور حاضر چاپ و منتشر شده.

کودار سیستمی است که بنیادین هدف آن، برخورداری جامعه از یک سیستم خاص خود که تاکنون در تاریخ نظیر نداشته است. این بروشور از تاسیس تا امروز کلیتی از ساختار و اهداف کودار برای رسیدن به سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک و مشخص‌ترین هدف یعنی ملت دمکراتیک.

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.