خلقمان با صیانت از پیکر شهیدان به قیام سراسری ادامه دهد

۳۱ شهریور, ۱۴۰۱

فراخوان کودار به مناسبت اعتراضات خلقی در شرق کردستان و ایران

ظلم سیستماتیک نظام فاشیست ایران که تمامی ارکان قدرت آن با تهاجم وحشیانه بر زنان روا می‌دارد، امروز با خیزش دمکراتیک خلقی در سراسر ایران و شرق کردستان توسط جامعه مدنی مهار می‌گردد. پس از قتل عامدانه «ژینا امینی» در تهران که دنائت و ددمنشی نظام تاریک‌فکر را نشان داد، با پیشاهنگی خلق کورد مرحله‌ای نوین از اعتراضات آغاز گشته که زمینه یک انقلاب بنیادین خلقها را فراهم ساخته. خیزش خلق‌ها در حد یک رفراندم سراسری با محتوای «نه به اصل نظام فاشیست و ضددمکراسی» شکل گرفته.

تداوم اعتراضات و صیانت از پیکر شهدا

اعتراضات شجاعانه خلق‌های شرق کردستان و ایران علیه ستم مضاعف بر زنان و جامعه شکل گرفته و دارای معانی عظیم زندگی حقیقی است. بدین‌وسیله همچو «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» از خلق‌کورد و خلق‌های ایران مراتب قدردانی خویش را اعلام می‌داریم. ما این خیزش خلق‌ها را یک «رفراندم سراسری» با محتوای «نه به اصل نظام فاشیست و ضددمکراسی» می‌دانیم. خلق‌ها در خیابان حرف‌شان و حق‌شان را مطرح ساخته‌اند و پس از قتل ژینا، رژیم فاشیست و دیکتاتور دهها تن دیگر را در جریان اعتراضات همانند ژینا به شهادت رساند. به تمامی خانواده‌های شهدا و خلق‌های ایران تسلیت می‌گوییم. لازم است خلقمان از پیکر شهدای اعتراضات در تمامی شهرها صیانت بعمل آورند و با اصرار و پافشاری غیرتمندانه تا تحویل‌گرفتن پیکر شهدا از پای ننشینند. شایسته‌ است خلقمان خود پیکر شهدا را با حضور گسترده عموم خاکسپاری کند.

پرچم و رمز اعتراضات دمکراتیک خلقی

پرچمی که در سراسر شرق کردستان و ایران با شعار و رمز «ژن، ژیان، آزادی» برافراشته شده، لازم است همه‌روزه با حضور پرشور در خیابان به اهتزاز درآید. بی‌شک «ژن، ژیان، آزادی» صرفا یک شعار نه بلکه یک اندیشه و تفکر فلسفی برای بنیان‌نهادن یک جامعه دمکراتیک و آزاد مبتنی بر آزادی زنان است. دهها سال است زنان کورد با اتکای بر آن اندیشه ناب به مبارزه می‌پردازند و در چهاربخش کردستان بدیل‌های زیادی در راه آن تقدیم شده. اندیشه آزادی زن امروز به معنای کامل یک حیات نوین مبدل شده و خلق‌ها محکوم به حصول آن آزادی هستند. زنان کورد از نظام فاشیست حاکم بر کردستان گرفته تا تاریک‌اندیشانی چون داعش، با اتکای بر اندیشه «ژن، ژیان، آزادی» به خلق‌ها و جوامع ارزش بخشیده‌اند. امروز این اندیشه مرزهای چهاربخش کردستان را درنوردیده و ایرانی، خاورمیانه‌ای و جهانی شده است. زنان و خلق‌ها امروز با حضور دمکراتیک‌شان، مهر رد بر «استبداد نظام فاشیست و سیستم مردسالار» کوبیده‌اند. این اعتراضات اساسا ماهیت یک «جنبش بزرگ زنان و جامعه» را به خود گرفته که در تاریخ خلق‌ها سابقه نداشته. مسلما پیش‌زمینه این جنبش، مبارزات دهها ساله خلق کورد است که امروز چنین دستاوردهایی حاصل نموده. جنبشی برای تمامی کارگران، معلمان، جوانان، زنان، بازنشستگان، فعالان مدنی و تمامی اقشار جامعه است که سالهای سال است به اعتراضات و قیام‌های مستمر دست زده‌اند.

تشکیل کمیته‌های مدیریت خلقی اعتراضات

همچو «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» مجددا خلقمان و خلق‌های ایران را فرامی‌خوانیم که در خیابان همدلی، اتحاد و یکپارچگی ارزشمند قیام امروز را حفظ نمایند. لازم است بصورت خودجوش و مدنی با تداوم اعتراضات دمکراتیک، رهبریت و مدیریت خلقی اعتراضات را میان خود شکل دهند تا تداوم آن ممکن گردد. اقدامات دمکراتیک محلی برای تشکیل مدیریت‌های خلقی اعتراضات در هر محله و شهری ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. با این اقدام، جهت‌دهی منظم و حساب‌شده اعتراضات آسان می‌گردد.

قانون اساسی دمکراتیک

قدرمسلم مطالبات و شعارهای خلق‌ها در اعتراضات دمکراتیک اخیر لازم است به مقوله حجاب محدود نگردد، بلکه فراتر از آن، تغییر ساختار نظام دیکتاتوری و تدوین «قانون اساسی دمکراتیک خلق‌ها با رعایت حقوق کامل خلق‌ها و ملیت‌ها» را قویا مطرح نماید. مطالبات یک اعتراض شکوهمند نیازمند رادیکال‌بودن در مسیر نوگرایی ریشه‌ای جهت تحول بزرگ در وضعیت جوامع و بهبود رفاه و سعادت در زندگی می‌باشد. این تنها را دمکراتیزه‌کردن ایران و ادای دین به خلق‌ها یا ملیت‌هاست.

مبارزه مشترک احزاب و سازمان‌های کوردی

اعتراضات مستمر در خیابان همان سیستم دفاع مشروع خلقی در برابر نظام دیکتاتور و دستگاه‌های سرکوب آن می‌باشد. همچنین از تمامی احزاب و سازمان‌های کوردی دعوت بعمل می‌آوریم که با یک «مبارزه مشترک» مرحله‌‌ای نوین از اعتراضات و قیام خلقمان را رقم بزنند. «اتحاد دمکراتیک احزاب و سازمان‌های کوردی» یک اصل گریزناپذیر به موازات قیام خلقی می‌باشد. برای سراسر ایران نیز تشکیل یک جبهه دمکراتیک رمز پیروزی اعتراضات و قیام است زیرا آزادی هر خلقی بدون آزادی سایر خلق‌ها بی‌معنا می‌باشد.

«آنکه مبارزه کند، آزاد می‌شود، و آنکه آزاد گردد، زیبا می‌شود.»

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)

۲۰۲۲-۰۹-۲۲

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.