همه با هم انقلاب روژاوا را حفظ و فاشیسم را نابود کنیم

۲۸ تیر, ۱۴۰۱

بیانیه کودار

نوزدهم ژوئیه سالگرد انقلاب روژاوا و شمال شرق سوریه نقطه‌عطفی در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه و دمکراتیک خلق‌کورد همراه با خلق‌های تحت ستم است که به یک فرم سیاسی مطلوب در سطح جهانی مبدل گشته. درخشش عظیم انقلاب روژاوا را به خلق‌کورد و خلق‌های آزادیخواه و دمکراسی‌طلب تبریک می‌گوییم.

دهمین سالگرد انقلاب روژاوا درحالی جشن گرفته می‌شود که اختاپوس فاشیسم ترکیه خصمانه درصدد یورشی مجدد و گسترده برای نابودی آن دستاورد عظیم بشری است. به دلیل اینکه نقش انقلاب روژاوا و شمال شرق سوریه پایان دادن به فاشیسم و اشغالگری در خاورمیانه است و در این مسیر موفقیت‌های بزرگی کسب نموده، دشمنان خلق کورد تاب تحمل آن همه پیروزی را ندارند. بی‌شک کنفدرالیسم دمکراتیک با اتکای بر فرم سیاسی خودمدیریتی دمکراتیک در قلب خاورمیانه جنگ‌زده و بحران‌خیز به روزنه امیدی برای آزادی حتمی خلق‌ها مبدل گشته. این انقلاب با همه حقایق خویش خواب را از چشمان دشمنان فاشیست و خلق‌ستیز خاورمیانه ربوده است. توانسته دین خود را به خلق‌های متکثر سوریه ادا نماید و با گردهم آوردن چندین خلق در یک نظام آزاد و دمکراتیک، در چارچوب خط‌ سوم آپویی به تنها الگوی موفق در کل سوریه و خاورمیانه مبدل شود.

انقلاب روژاوا از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ و دوره معاصر است که در سایه رنج‌های دهها ساله رهبر آپو به دست زنان و خلق‌ها بصورت مشارکت برابر و آزادانه خلق گشته. بنابراین ارزشمندی این انقلاب در آزادی زن، جامعه و اکولوژی است که می‌تواند خط بطلانی باشد بر بحران‌های نظام سرمایه‌داری و سیستم‌های مستبد و دیکتاتور منطقه.

امروز انقلاب خلقی روژاوا با خطر همجوم بی‌‌رحمانه فاشیسم ترکیه‌ای، منطقه‌ای و جهانی روبرو است. با بزرگترین دسایس و سناریوهای نابودگر دشمنان رویاروست لذا صیانت از آن یک وظیفه خطیر انسانی و اخلاقی در راه حصول آزادی بشریت می‌باشد. تاکنون ملت کورد فداکار توانسته همراه با خلق‌های سوریه با تقدیم هزاران شهید، در مسیر دشوار آزادی‌ خلق‌ها سربلند بیرون بیاید و ستون‌های ملت دمکراتیک را استوار سازد. دیکتاتوری فاشیست ترکیه شکفتن این انقلاب نوپا در کردستان و خاورمیانه را تهدیدی برای نظام فاسد و قدرت‌پرست خود می‌بیند، لذا به تمام تمهیدات و تدارکات نظامی برای اشغال کامل روژاوا و نابودی دستاوردهای تمامی خلق‌های آن اقدام کرده است. گسیل لشکر به پشت درهای روژاوا به معنای تهدید جنگ علیه تمامی سوریه و خاورمیانه است.

ما، «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» ضمن تبریک دهمین سالگرد انقلاب روژاوا به تمامی خلق‌کورد و خلق‌های سوریه، خاصه خانواده‌های شهدا، تاکید می‌کنیم که در سایه پشیبانی خلق‌های آزادیخواه بطور قطع پرچم این انقلاب برای همیشه برافراشته خواهدماند. این انقلاب از جمهوری کردستان تا به امروز میراث عظیم خلق‌کورد است که با فداکاری خلقمان و فدایی‌گری شهدا حاصل گشته. ستون بنیادین حفظ موجودیت تمامی بخش‌های کوردستان است و مسلما مبارزه خلقمان از عفرین تا قندیل و زاگرس به پیروزی‌های ارزشمندتری دست خواهد‌یازید. لذا از همه زنان، جوانان، روشنفکران، و اقشار مختلف خلقمان و خلق‌های تحت ستم منطقه می‌خواهیم که از موجودیت برحق انقلاب روژاوا و دستاوردهای هر چهاربخش کوردستان صیانت بعمل آورند. بی‌شک مبارزه عظیم خلقمان برای حصول آزادی و دمکراسی همانند انقلاب روژاوا به پیروزی‌های ارزشمندتری دست خواهد یافت. آزادی خلق‌ها با اتحاد و مشارکت انقلابی نزدیک است. همه با هم انقلاب روژاوا را حفظ و فاشیسم را نابود کنیم.

جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)

۱۹-۰۷-۲۰۲۲

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.