زبان کوردی نماد آزادی و حفظ فرهنگ غنی خلق کورد است

۲۵ اردیبهشت, ۱۴۰۱

بیانیه کمیته آموزش و زبان کودار

زبان کوردی ماهیت اصیل مبارزات خلق کورد برای آزادی و نماد حفظ فرهنگ اصیل زاگرس می‌باشد. تداوم سیاست نسل‌کشی فرهنگی از هجوم بی‌امان برای حذف کامل زبان کوردی آغاز می‌گردد بنابراین زبان کوردی نماد آزادی و حفظ فرهنگ غنی خلق کورد است. روز زبان کوردی، روز آزادی خلقمان را شکوهمندانه جشن بگیریم و در هر خانه و مدرسه کارناوال حفظ زبان و فرهنگ کوردی راه‌بیاندازیم.

بی‌شک آنچه امروز خلق کورد با آن رویاروست، یک زنجیره سیاست‌های مخاطره‌آمیز نسل‌کشی فیزیکی و فرهنگی علیه خلقمان با منع هرگونه آزادی‌های انسانی است. دشمن نابودی خلق‌کورد را از هجوم علیه زبان کوردی و منع آن در حیات روزانه آغاز کرده. نابودی زبان کوردی به معنای تهی‌کردن قالب فردفرد کورد و کوردستان از همه زیبایی‌های آزادی، آزادیخواهی، عدالت و معنویت است. دشمن برای بی‌کرامت‌ساختن یک خلق، نابودی زبان مادری آن خلق را آماج حملات بی‌رحمانه قرار می‌دهد. این درحالی است که یکی از ستون‌های موجودیت خلق دارای هویت اصیل خاصه هویت زاگرسی، زبان و فرهنگ کوردی است که ضدیت و خصومت با آن می‌تواند همه خلق‌های منطقه را نیز به خطر بیاندازد. منجمد ساختن جامعه کوردی و زاگرسی از سوی دشمن در اولین گام با منع آموزش زبان کوردی آغاز گشته و امروز در خطرناک‌ترین برهه قراردارد. بدلیل اینکه این زبان، هویت اصیل خلق‌های زاگرس و کوردستان را شکل‌می‌دهد و بنیان قوی تحقق رنسانس فرهنگی در خاورمیانه می‌باشد، آماج حملات بی‌رحمانه قرارمی‌گیرد. فاشیسم ایران نیز سیاست‌های انکارگرایانه خود را از منع زبان کوردی در کردستان و زاگرس آغاز کرده و با ممنوع‌کردن تمامی فعالیت‌های مدنی و سیاسی، به تحمیل فرهنگ ایرانشهری دست‌زده. سیاست‌های آسمیلاسیون که بدست نظام پهلوی آغاز شده، امروز از سوی نظامی جمهوری ولایی ایران وارد مرحله نسل‌کشی فرهنگی سیستماتیک شده. مبارزات خلق کورد نیز مطابق این شدت و حدت بی‌رحمانه از ستم و زورگویی، نضج گرفته. مقاومت خلقمان امروز بر بنیان هویت آپویی در مرحله جهانی‌شدن قرارگرفته و مبارزات هویتی بی‌نظیر را پیشاروی جهانیان به نمایش گذاشته. سیاست‌های دشمنان خلقمان اما با رویه انکار و نابودی، مسلما با مقاومت خلقمان روبرو گشته و در صورت پافشاری دشمنان بر حذف فیزیکی خلق‌کورد و تداوم نسل‌کشی فرهنگی، عامل اصلی جنگ و خونریزی شدیدتر در کردستان و منطقه خواهدشد.

امروز از جانب نیروی گریلا مبارز‌اتی فدایی برای حفظ موجودیت خلق کورد، فرهنگ و زبان کوردی انجام می‌گیرد. به نسبت تهدید‌های پرمخاطره علیه خلقمان، نیروی گریلا همیشه در سنگر‌های مبارزات آزادیخواهانه حضور نیرومندانه دارد. خلق کورد نیز در این مسیر پرشکوه به ستون اصلی موجودیت گریلا مبدل شده. خلقمان و گریلا امروز با مبارزات متحدانه خود از زبان کوردی گرفته تا فرهنگ غنی زاگرسی و آزادیهای انسانی جامعه و خلق‌های میهن‌مان و منطقه دفاع بعمل می‌آورند. یکی از آزمون‌های آزادیخواهانه که خلق کورد بایستی از آن سربلند بیرون بیاید، حفظ زبان کوردی و تدارک جشن آزادی است. هزینه این آزادی نیز فدایی‌گری و جانفدایی در راه هر گونه کرامت انسانی از قبیل زبان کوردی می‌باشد. به دلیل اینکه زبان کوردی به ناف آزادی و مبارزه در کردستان و زاگرس گره خورده، نه تنها از میان نخواهد رفت بلکه به یمن کوشش‌های بی‌شائبه فرهنگ‌دوستان خلقمان روز به روز شکوفاتر خواهدشد.

همچو «کمیته آموزش و زبان» جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار) روز زبان کوردی را انتخاب روزی برای جشن سالانه آزادی و مبارزه‌گری می‌دانیم و به خلقمان تبریک می‌گوییم. جشن یک سال تلاش بی‌وقفه برای آموزش و حفظ زبان کوردی در هرچهاربخش کوردستان است. همه فعالان، روشنفکران، معلمان، جوانان و زنان را به مبارزه‌گری و کارزار بزرگ برای حفظ و آموزش زبان کوردی فرامی‌‌خوانیم. همچنین بدین مناسبت، زندانی‌کردن فعالان حوزه زبان کوردی را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی تمامی آنها هستیم. بدون سازماندهی‌های خلق‌محور سیستماتیک، زبان کوردی و هویت خلقمان حفظ نخواهد شد، بنابراین لازم است هر خانه و مدرسه به یک آموزشگاه شبانه‌روزی زبان و فرهنگ کوردی مبدل شود. جامعه کوردی با اتکای بر شعور و آگاهی والا و علمی خویش می‌تواند روزانه بصورت خودجوش، مبارزه‌آسا، فداکارانه و جسورانه هر خانه و مدرسه‌ای را آموزشگاه تدریس زبان کوردی سازد. با تشکیل گروه‌های دو الی چندنفره هم می‌توان بزرگترین کارزارها را به‌راه‌انداخت و هر فردی مسئول آموزش میهن‌دوستان خود است. نقش سازمان‌های مدنی خلق‌نهاد که البته دهه‌هاست در شرق کوردستان ادامه دارد، بسیار حیاتی می‌باشد. آموزش زبان کوردی را نباید در سیطره قانون و نظام دولتی مستبد قراردهیم و هرگونه امکان و زمینه آموزش و تدریس نباید از دولت خودکامه گدایی کرد. همانطور که تا به امروز جامعه مدنی خودجوش نشان داده، می‌توان هر خانه‌ای را به آموزشگاه‌های آزاد تدریس زبان کوردی مبدل نمود. این یک حق طبیعی، انسانی، اخلاقی و جهانی است و هیچ نظام مستبدی یارای منع و انکار آن را ندارد. پیشرفت زبان کوردی و آموزش آن امروز بسته به اراده و جسارت عظیم فردفرد خلقمان دارد. زبان کوردی هویت خلقمان و نماد آزادی است.

کمیته آموزش و زبان کودار

۱۵-۰۵-۲۰۲۲

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.