سهراب آزادی حافظ فرهنگ لری در زاگرس بود

۱۴ فروردین, ۱۴۰۱

بیانیه کمیته فرهنگ و هنر کودار

درگذشت شاعر گرانقدر لر «سهراب آزادی» را به خلق کورد بویژه خلقمان در لرستان تسلیت می‌گوییم. راه سهراب آزادی برای حفظ فرهنگ غنی و اصیل زاگرسی ادامه خواهد یافت.

سهراب آزادی شاعر، نویسنده و پژوهشگر شعر و ادبیات در خطه زاگرس همچو نگینی درخشید. وی سالها برای حفظ فرهنگ لری بی‌شائبه کوشید و از خود یک دستاورد غنی فرهنگی به یادگار گذاشته. وی یک شخصیت چپ‌گرا و سوسیالیست بود که توانست با اندیشه‌های آزادیخواهانه خویش به فرهنگ لری و لکی اهمیت دهد و بر افکار عمومی لرستانات تأثیر بسزا داشته باشد. رژیم حاکم ایران اما تاب تحمل این گرایش‌های آزادیخواهانه وی را نداشت و در دهه ۶۰ سهراب آزادی را به زندان انداخت و از کار معلمی محروم ساخت. این شاعر نامی اما با تسلیم‌ناپذیری و عزم راسخ در راستای رشد و توسعه فرهنگ غنی زاگرسی کوشید که مسلما تاریخ از وی نام‌می‌برد.

کتاب شعر «تو را می‌نویسم، سرزمینم» احساس پاک آن شاعر بزرگوار برای آزادی سرزمین و خلق خود است. سال‌ها کوشش ایشان برای گردآوری ضرب‌المثل‌ها و فرهنگ لغات لری و همچنین «اشعار و تک‌بیتی‌‌های لکی» نشانه اهمیت‌دادن ایشان به غنای زبان و فرهنگ لری است که بایستی حفظ گردد.

همچو «کمیته فرهنگ و هنر» «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» درگذشت سهراب آزادی، آن شاعر فرهیخته و توانمند را به خلق‌کورد و خانواده ایشان تسلیت می‌گوییم. راه آن شاعر گرانقدر برای حفظ و اعتلای فرهنگ و ادبیات لری در سرزمین زاگرس ادامه خواهد یافت.

 کمیته فرهنگ و هنر کودار

۰۳-۰۴-۲۰۲۲

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.