نوروز امسال سرآغاز سده نوین مبارزه‌گری برای آزادی در ایران و شرق کوردستان

۲۶ اسفند, ۱۴۰۰

بیانیه کودار – نوروز

نوروز، همچو نماد مبارزه، اتحاد، آزادی و دموکراسی در سال نو حلول رهایی خلق کورد و خلق‌های تحت ستم کوردستان و خاورمیانه از ستم فاشیسم است. همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» عید تاریخی نوروز را به خلق‌کورد، خلق‌های تحت ستم بویژه آنان که پشتیبان مبارزات آزادیخواهانه خلقمان بوده‌اند، به خانواده‌های شهدا و نیروی گریلا تبریک می‌گوییم.

عید سال نو با شعار «نوروز نماد اتحاد، آزادی و حیات مشترک» از سوی سیستم کودار در شرق کوردستان و ایران گرامی‌داشته می‌شود. خلق کورد و جنبش آزادیخواهی آن نوروزی متمایز از سال‌های پیش را جشن می‌گیرد، نوروزی که خیزش دموکراتیک مبتنی بر آزادی «جامعه، زن و حفظ اکولوژی» را سرمشق سال پیش‌رویمان قرارداده. بی‌شک دستاوردهای امروزمان در سایه فدایی‌گری‌ شهدای راه آزادی و فداکاری خلقی حاصل گشته که علیه بی‌رحم‌ترین دول فاشیست، غیرتمندانه‌ترین مبارزات را به انجام رسانده. دهه‌هاست که به یمن ظهور رهبر آپو و رنج‌های شهدایمان از مظلوم‌ دوغان‌ها گرفته تا عاکف‌ها و سمکوها،  خلق تحت ستم‌مان بیش از پیش به آزادی نزدیک‌تر شده.

امروز درحالی به استقبال نوروز می‌رویم که جنگ در بخش‌های کوردستان ادامه دارد و میهن‌مان به کانون جنگ منطقه‌ای علیه خلق‌های مظلوم مبدل گشته. لذا بر همه آحاد و اقشار خلقمان است که نوروز حماسی دیگری بیافرینند و با حضور پرشور خویش میادین مبارزه‌گری را آکنده از شور آزادی و دموکراسی سازند. پیشاهنگی خلق کورد در نوروز جهت تحقق «اتحاد، همبستگی، برادری و صلح میان خلق‌های کوردستان و خاورمیانه» امروز به یک وظیفه و رسالت تاریخی بر دوش وی مبدل گشته. برای رسیدن به آزادی و دموکراسی، مبارزان کورد هرساله حماسه‌های نوروزی شگفت‌انگیز خلق‌ نموده‌اند. برای نوروزهای آزادی، شهدای زیادی تقدیم نموده و تاریخ معاصر را در مسیر سعادت بشری و آزادی و رهایی قرارداده‌اند.

خلق‌های ایران و شرق کوردستان در نوروز ۱۴۰۱ وارد یک سده جدید می‌شوند. این سده، عصر جامعه آزاد و دموکراتیک خواهد بود. از هم‌اکنون مبارزات خلق‌های ایران با پیشاهنگی خلقمان در شرق کوردستان، به رشادت‌ها و حمیت‌های دلیرانه از جنس نوروز نیاز دارد تا سعادت و خوشبختی را به آزادی همه اقشار و توده‌ها بیاراید.

تحت ستم‌بودن خلقمان در شرق کوردستان با توجه به فشارهای مضاعف حاکمیت فاشیست ایران بر یکایک اقشار و توده‌های آن، نوروز هر سال را به صحنه خیزش دموکراتیک برای آزادی و دموکراسی مبدل کرده. نوروز امسال در شرق کوردستان با خواست حل مسئله کورد، خوشبختی جامعه، آزادی زن و نجات محیط ‌زیست از استثمار نابودگر ظالمان، حضور همه خلقمان از کوچک و بزرگ در میادین عید را به یک وظیفه اخلاقی و سیاسی مبدل نموده است. نوروز ریشه در تاریخ کهن و هزاران ساله ایرانیان و خلق‌ شرق کوردستان دارد که خمیرمایه بنیادین مبارزات آزادیخواهانه‌ امروزی مبتنی بر اتحاد خلقی می‌باشد. نوروز راه مبارزات مشترک خلق‌های ایران و شرق کوردستان را هرساله گشوده و نمایانده است. در نوروز و سال پیش‌رو نیز، ارتقای مبارزات جامعه مدنی با برخورداری از سازماندهی خودبنیاد جهت ایجاد ریشه‌ای‌ترین تحولات دموکراتیک یک امر گریزناپذیر است تا همه خلق‌ها و ملیت‌ها از ستم، فشار، سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام و حق‌ستیزی فاشیسم حاکم ایران رهایی یابند.

ما همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)»، عید نوروز امسال که سرآغاز سده نوین مبارزه‌گری برای آزادی است را به همه خلق‌های ایران و تمامی خلق کورد بویژه خلقمان و خانواده‌های شهدا در شرق کوردستان تبریک می‌گوییم. همچنین سرکوبگری‌های نظام فاشیست ایران جهت ممانعت از برگزاری مراسم‌های نوروزی را محکوم می‌کنیم و مسلما این سرکوب‌گری شکست‌خورده است. لازم است در نوروز و سال نو مبارزه خلقمان برای آزادی رهبر آپو به اوج برسد. باورداریم که در برهه کنونی جامعه تحت ستم‌مان بیش از پیش به استمرار خیزش‌های دموکراتیک خلقی در میادین و خیابان علیه نظام خودکامه و ستمگر نیاز دارد. نوروز امسال می‌تواند این خیزش‌های حق‌طلبانه و آزادیخواهانه را به اوج برساند تا تمامی خلق‌ها از بحرانهای نابودگر، فقر، بیکاری، گرسنگی، فشار و سرکوب رهایی بابند. خلق‌ها همانطور که در ایران و شرق کوردستان اثبات کرده‌اند، می‌توانند انقلاب نوین را با شکوه‌مندترین رستاخیز دیگر بیافرینند. نوروز نماد رهایی از جنگ، بحران، فقر، کشتار و نسل‌کشی است. خلقمان در شرق کوردستان قادر است نوروز امسال را به بزرگترین کارناوال مبارزه بر ضد سرکوب، اعدام و نسل‌کشی مبدل سازد، زیرا این جشن، میدان طرح مطالبات آزادیخواهانه و دموکراسی‌طلبانه است. اهتمام‌دادن همه آحاد خلق به رشد آموزش به زبان مادری و مشارکت دموکراتیک در ارتقای فرهنگی حق طبیعی و بنیادین بشری است. باور داریم که خلقمان به آزادی نزدیک‌تر شده و نوروز، عید آزادی است.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)

۱۵-۰۳-۲۰۲۲

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.