مبارزات زنان کُرد، جشن بزرگ آزادی بشریت را نزدیک ساخته

۱۴ اسفند, ۱۴۰۰

هشتم مارس به مثابه روز جهانی زن همه ساله در کردستان با مراسم‌هایی پرشکوه حقانیت مبارزات زنان کُرد و تأثیرگذاری بی‌شائبه آن بر شکل‌گیری افکار عمومی بین‌المللی را برکرسی حقیقت می‌نشاند. در هشتم مارس ۲۰۲۲ نیز زنان آزاد کُرد پیشاهنگی زنان خاورمیانه را برعهده گرفته و برای آزادیخواهان و جوامع متکثر به الگویی بزرگ منطبق با حقیقت آزادی زن مبدل شده‌اند.

سلب آزادی‌های زنان جهان امروز از جانب سرمایه‌داری بعنوان نظام مستبد و زن‌ستیز به اوج بحران‌های انباشته رسیده و دوگانه «سرمایه‌داری و مردسالاری» دو روی سکه زن‌ستیزی و تجاوزگری هستند. امروزه همه جهانیان مشاهده می‌کنند که بیش از ۲۰۰ نظام سرمایه‌دارانه دولت‌ـ ملتی قبضه شده در ید قدرت مردسالاری به سلب هویت و انسانیت از وجود زن می‌پردازند که خود نشانگر مردودبودن این نظام زن‌ستیز است. این نظام، تمامی «جامعه، زن و اکولوژی» را به مرز نابودی رسانده و اگر مبارزات جهانی به‌موازات مبارزات زنان کُرد نضج  پیدا نکند و به سازماندهی محق و برحق نرسد، نه تنها زنان بلکه کل هستی بشریت به خط قرمز و بی‌بازگشت استحاله در مسیر تباهی‌های یومیه نظام مردسالاری خواهد رسید.

ساختار جوامع امروز چنان است که در بطن آن نیمی‌ از جامعه یعنی زنان از تمامی اراده مدیریتی و حق طبیعی حقیقت‌سازی اجتماعی برای برساخت حیات آزاد، محروم گردانده شده‌اند، به همین دلیل جامعه بشری گرفتار بزرگترین بی‌هویتی و کائوس گشته است. نظام ستمگر مردسالاری در قوالب مدرنیته استحاله‌گر سرمایه‌داری هر گونه حق مبارزه و سازمان‌یافتگی را بی‌محابا از زنان سلب نموده‌اند و وجود زن را در راستای منافع بازار مکاره سرمایه‌داری به یک کالای بی‌ارزش مبدل ساخته‌. هژمونی‌های دخالت‌گر جهانی نیز با جنگ‌افروزی‌های مداوم، خاورمیانه را به کانون گرداب نزاع بر ضد زنان مبدل ساخته‌اند به همین دلیل زنان کُرد در سرزمین کهن کردستان در هیأت مدافعان حریم آزادی، دموکراسی، حفاظت از محیط‌زیست و جامعه‌پذیری، علیه آن جریان جهانی خود نیروی حقیقت خلل‌ناپذیر هستند. همینکه زنان مبارز کُرد روند قتل‌عام و برده‌سازی دستگاه سرمایه‌داری را از شنگال تا عفرین، کوبانی و سراسر بخش‌های کردستان به یک جنبش مبارزاتی حق‌طلبانه و آزادیخواهانه زنان منقلب ساخته‌اند، زنان جهان را به خود آورده.

زنان کُرد امروز پرچمدار مبارزاتی هستند که میراث هزاران شهید زن در سراسر کردستان است و کارزار جهانی «آزادی برای زن» را در پی داشته. از عرصه‌های سیاست گرفته تا نظامی‌گری، برساخت ایدئولوژی آزادیخواهانه، مدیریت و اداره خودبنیان، زنان مبارز کُرد وضعیت را به جایی رسانده‌اند که با آن همه میراثی که به رهبری رهبر آپو برای جامعه آزاد برجای گذاشته، دیگر بازگشت به عقب و نابودی، غیرممکن گشته است. مبارزان زن امروز نظام‌های زن‌ستیز ایران، ترکیه، عراق و سوریه را با تمام قوا به چالش بزرگ کشیده‌اند و به گشایشگر عملی راه بی‌بازگشت حصول آزادی مبدل شده‌اند.

بی‌شک جامعه‌ای که هویت و موجودیت زن را انکار نموده و به بردگی مردسالارانه بکشاند، زمینه‌های مسخ و زوال خود را فراهم می‌آورد. جامعه وقتی به ماهیت حقیقی خود خواهد رسید که هویت آزاد زن را اعاده نماید. امروز، نه تنها جامعه مدنی بلکه جنبش‌های مبارزه‌گر نیز بدون اولویت دادن به موجودیت و اراده زنان، خودبه خود محکوم به شکست هستند. این دستاورد نیز در سایه تلاش‌های بی‌وقفه زنان و شهدای راه آزادیخواهی حاصل گشته. وجود زن و نقش اراده‌محور وی در جامعه امروز کردستان بذر «فرهنگ آزادی» و «ذهنیت آزادیخواهی» را کاشته و لحظه آزادی برای خلق‌ها که حقیقتا بزرگترین جشن بشریت در خاورمیانه خواهد بود را نزدیک‌تر ساخته. شور و شعف ناشی از این تبارز جشن‌گونه، زنان را در جوامع خاورمیانه عملا وارد کارزار برساخت صحیح جامعه ساخته که قطعا نظام‌های زن‌ستیز دولت‌- ملتی سرمایه‌داری را بخاطر «تضاد قدرت و سلطه و تجاوزگری» دچار چالش زوال ساخته است.

زنان کُرد، خاصه زنان مبارز شرق کردستان امروز پیشاهنگی اندیشه آزادی زنان را برعهده دارند که حاصل شهدایی گرانقدر چون توارها، زیلان‌ها، و شیرین‌علم‌هولی‌ها است. میراث برجای مانده این شهدا همانا جنبش، نظام، سازماندهی، اراده خودمدیریتی و آگاهی و تفکر حیاتی برای ادامه مسیر آزادی در ایران و شرق کردستان است.

همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)»، هشتم مارس، روز جهانی زن را به تمامی زنان آزادیخواه، زنان کُرد، مادران ستمدیده، مادران شهدا و جامعه آگاه و فداکارمان تبریک می‌گوییم. از تمامی زنان کُرد می‌خواهیم که پیرامون خط خودبنیان، خودانگیخته، اراده‌مند و نیرومند «جامعه زنان شرق کردستان(کژار)» منطبق با ایدئولوژی آزادی زن که معمار آن رهبر آپو است، گردهم آیند و برای برساخت جامعه آزادی که زن در آن جایگاه والا و برحق بیابد، بکوشند. هشتم مارس روز ابراز وجود زنان آزاد در مقابل شخصیت زن برده و تسلیم‌شده به نظام‌های فاشیست، جنگ‌افروز و زن‌ستیز خاصه در ایران و شرق کردستان است. بی‌شک مبارزات زنان، به حفظ جامعه و اکولوژی نیز خواهد انجامید و این جامعیت مبارزه در کردستان، در سایه حضور زنان آزاد در قرن حاضر فراهم گشته که لازم است همه زنان آزادیخواه و دموکراسی‌طلب در این روز فریاد برآورند و میادین مبارزه را با حضور خویش لبریز از حضور آزاد زنان سازند و این مبارزه را به جشن نوروز، جشن مبارزه تاریخی کورد وصل نمایند.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان (کودار)

۰۵-۰۳-۲۰۲۲

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.