اختاپوس مافیایی سپاه پاسداران و لویاتان ایران

۷ دی, ۱۴۰۰

رامتین صبا

(عضو بخش رسانه ای کودار)

با یکدست شدن قدرت در ایران و بازگشت اصولگرایان بر مسند قدرت، بازهم سپاه پاسداران فرصت دیگری برای تنومندترشدن اختاپوس وار پیدا کرد. اخیرا پروژه آبرسانی به ده هزار روستا طی یک قرارداد ۳۰ هزار میلیارد تومانی به قرارگاه امام حسن سپرده شد. این درحالی است که ۳۰۰ شهر ایران دچار تنش آبی هستند و صد شهر با تنش آبی شدید روبرویند.

طی دهه های گذشته سپاه پاسداران در همه دولت های سازندگی، اصلاح طلب و اصولگرا هزاران پروژه چندین میلیاردی را تصاحب نموده و با کسب انحصارات و اختیارات اقتصادی و سیاسی، پا را از حوزه نظامی  گری که نظیر آن در هیچ جای جهان دیده نمی شود، فراتر گذاشت. این، قدرت عریان را برمی سازند. اصولا می بایست این هیولای نظامی فقط به امر نظامی گری و حوزه آن محدود می شد و در اقتصاد دخالت نمی کرد اما در ایران اینگونه نیست. سپاه اشغالگر، فاشیست و مافیایی با این اقدامات سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی انحصارگرانه، سرکوبگرانه و جنون آمیز خود به بزرگترین اختاپوس در برابر جامعه ستمدیده ایران و شرق کوردستان مبدل شده. اساسا وضعیت سپاه پاسداران فاشیست در سراسر ایران طوری است که مستقیما هم در دولت رسمی و هم در دولت پنهان به سامانه مخوف موسوم به «بیت رهبری» وصل است. در برهه کنونی، سپاه به جایی رسیده که قرارگاه خاتم الانبیاء بعنوان بازوی فعال اقتصادی آن بصورت مافیایی تمامی انحصارات سرمایه ای و تولیدی ایران را بدست گرفته. همانطور که پیشتر قراردگاه خاتم الانبیاء بارها اعلام کرده اند که برای دخالت در حوزه اقتصاد زمینه قانونی فراهم کرده اند و به قول خود شان بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی، دولت می تواند از توان نیروهای مسلح در زمینه های مختلف استفاده کند. این ماده قانونی را برای توجیه انحصارات و قدرت طلبی خود ساخته و پرداخته اند.

وقتی دولت اصول گرای احمدی نژاد بر سر کار آمد، فرصتی برای سپاه فاشیست فراهم آمد و خود احمدی نژاد بزرگترین پروژه های اقتصادی را به سپاه سپرد و بدتر از رفسنجانی، پای سپاه به حوزه اقتصاد و تصاحب آن را بازنمود. امروز که بحران آب جامعه ایران را به خطر انداخته، پس از قبضه قدرت در دستان اصولگرایان، باز هم سپاه فاشیست فراتر از گذشته به انحصارات کلان و خطرساز دست می زند. این روزها مسئله آبرسانی به شهرها و روستاها همچو یک بحران بزرگ و خطرناک رونموده و سپاه فرصت طلب با یک کاسه کردن توطئه هایش با دولت رئیسی، تمامی پروژه های اقتصادی را از چنگ سرمایه داران و پیمان کاران سراسر ایران در می آورد. تاکنون هزاران سرمایه گذارو پیمانکار در سراسر ایران فقط تحت نظر سپاه پاسداران و بنا به امر آن اجازه مشارکت در پروژه های عمران و آبادانی را دارند. تمامی پروژه های ساخت خطوط انتقال آب، گاز و نفت در تصاحب سپاه فاشیست است. بویژه پروژه موسوم به قم رود که آب لرستان را به یغما برده و به استان قم انتقال می دهد و همراه با انتقال آب سدهای خوزستان به استان های مرکزی چون اصفهان از جمله آن پروژه های مافیایی است. فراموش نکنیم که در تابستان ۱۴۰۰ بزرگترین تظاهرات ها برضد رژیم در خوزستان و در پائیز هم در اصفهان و بختیاری در شرق کوردستان در اعتراض به بحران آب شکل گرفتند. بحرانی که عامل موجد آن خود سپاه پاسداران و نظام حاکم می باشد و عناصری چون «محسن رضایی» بنیانگذاران قرارگاه انحصارگر و مافیایی خاتم الانبیاء هستند و لرستان را غارت می کنند. همه این تصاحب ها و انحصارات مافیایی را با شعار و بهانه فریبنده «محرومیت زدایی» انجام می دهند. در سال ۱۹۹۳ بنا به اعلام خود «سردار عبداللهی»، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء ۱۰ هزار پروژه را در سراسر کشور در دست داشتند. تمامی هلدینگ ها و شرکت ها و موسسات سپاه که بیش از ۳۰۰ شرکت و هلدینگ است، در سراسر ایران هزاران شرکت و سرمایه گذار را بعنوان پیمانکار زیردست خود ساخته و تسلیم پذیر نموده اند.

امروز سپاه مدعی رفع تنش آبی در سراسر ایران است درحالی که با کسب انحصارات کلان و غارت گری آشکار و پنهان خود عملا «دور خلق ها و جامعه را سیم خاردار کشیده» و رئیسی بعنوان منشی خامنه ای و سپاه پاسداران فاشیست، تنها مجری طرح های آنها می باشد. مجری پروژه آبرسانی ۳۰ هزار میلیاردی امروز قرارگاه امام حسن است که در زیرمجموعه سپاه و بسیج در سال ۱۳۹۹ تاسیس گشته. این نهاد مافیایی ثروتمند حکومت، اساسا برای سرکوب اعتراضات گسترده جامعه ایران علیه بی آبی، وارد میدان شده. پس درصدد هستند یک هزار ۹۸۴ پروژه آبرسانی را به بهانه محرومیت زایی به سپاه بسپارند که می تواند سود کلانی را پارو کند. مافیای سدسازی سپاه فاشیست در چند دهه گذشته با اقدامات خود تمامی منابع آبی ایران و شرق کوردستان را به خطر انداخته و بحران زایی کرده. امروز این نهاد اختاپوسی درصدد تاراج بودجه هایی است که به حوزه های مختلف چون آبرسانی اختصاص داده شده و آن را می چاپد.

این سیاست های مزورانه درحالی است که تنش آبی نه تنها داخلی بلکه به عرصه خارجی هم کشیده شده و صدای کشورهای همسایه از جمله عراق و حکومت اقلیم کوردستان درآمده. بنابراین یکی از نهادهای عامل تنش زایی، بحرانها و تهدیدات مکرر سیاسی و اقتصادی، خود سپاه پاسداران اختاپوسی است.

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.