شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»؛ هویت خلق‌ لر در زاگرس منتشر شد

۲ دی, ۱۴۰۰

شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»، ارگان رسمی «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» منتشر شد. در این شماره به «مسئله لر» در زاگرس پرداخته شده و جوانب تاریخی و معاصر بویژه ابعاد امروزین مبارزات خلق لر و سطح سازماندهی آن در مسیر کسب آزادی را مورد بررسی و کنکاش قرار داده.

طرح، کنکاش و تحلیل موضوعاتی از قبیل «اوضاع سیاسی ایران، نسل‌کشی فرهنگی علیه خلق لر؛ هویت تاریخی لر از نوسنگی تا معاصر در مهد زاگرس، وضعیت سازماندهی خلقیی در لرستانات و سطح فعالیت‌ها؛ جایگاه زنان و جوانان در لرستان و مبارزات معاصر، گویش کُردی لری و خودانگیختگی فرهنگی و کانونیت موجودیت لر در زاگرس همچو هویت بنیادین» از اهم موضوعات شماره مجله ملت دموکراتیک می‌باشند.

این شماره مجله که به همت مرکز مطالعات استراتژیک کودار تدوین و منتشر گشته، واکاوی برای احیای مبارزات آزادیخواهانه خلق لر در چارچوب زاگرس در مسیر دموکراسی‌خواهی جهت برساخت ملت دموکراتیک و مبتنی بر سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک را کانون توجه قرارداده. بویژه به آسیب‌شناسی وضعیت امروز خلق تحت ستم لر در زاگرس پرداخته و سیاست انکارگرانه نظام ایران بر ضد آن خلق را نسل‌کشی فرهنگی آشکار نامیده و تنها راه را بیداری عصر مطابق هویت تاریخی خویش دانسته. همچنین سیاست «ستیزه‌گری فاشیسم ایران بر ضد خلق لر و تلاش برای گسستن آن از زاگرس و کلیت ملت کُرد» را از جمله مسائل کائوتیک و تضادبرانگیز ایران امروز دانسته که ریشه در ماهیت  تنازعی «دولت ـ ملت» دانسته و تأکید می‌شود که قتل‌عام لرستان در دوره اول نظام پهلوی همچو زخمی بناسور بر کالبد لرستان و زاگرس باقی مانده و امروز در چارچوب برنامه سیستماتیک و درازمدت نسل‌کشی فرهنگی ادامه دارد.

شماره یازدهم مجله ملت دموکراتیک خاصا تکیه خلق لر بر اراده و خودمدیریتی جامعه فارغ از دخالت‌های اشغالگرانه نظام ایران را تنها راه برساخت خودمدیریتی دموکراتیک عنوان کرده که می‌تواند تمامی خلق‌ها و ایران را از خطر تضاد و جنگ بی‌پایان برهاند و خلق لر را در احیای هویت راستین زاگرسی یاری دهد.

برای دانلود شماره جدید مجله دموکراتیک می توانید کلیک نمایید

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.