حفظ زیست‌بوم زاگرس، حفظ موجودیت ملت کورد است

۲ شهریور, ۱۴۰۰

شهادت شریف باجور و یارانش در سال ۲۰۱۸ طی یک توطئه طریزی شده دستگاه‌های مخوف رژیم ایران، یک خسران بزرگ برای خلقمان در شرق کوردستان است. در همان سال «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان – کودار» در سال ۲۰۱۹ در کنگره سوم خود ۳ شهریور، سالروز شهادت شریف باجور و یارانش را بعنوان روز محیط‌زیست بطور رسمی اعلام کرد.

حفظ محیط‌زیست در معاصر به چنان مرحله حساسی رسیده که بقای آینده بشریت بطور کامل به آن بستگی دارد. امروزه سراسر کشورهای جهان با فوق‌بحران محیط‌زیست رودررو هستند طوری که خطر خارج‌شدن کننرل بحران‌ها از دست انسان حیات بشریت را نیز تهدید می‌نماید. در کوردستان نابودی محیط‌زیست بخشی از جنگی است که رژیم‌های فاشیست حاکم بر آن در راستای نسل‌کشی فرهنگی و فیزیکی ملت کورد پیشبرد می‌دهند. امروزه در شرق کوردستان سازمان‌های خودجوش مدنی و محیط‌زیستی در راستای عمل به وظایف خویش از سوی فرزندان شایسته کورد تأسیس گشته‌اند تا در مناطق مختلف زاگرس هر جا بلوطی سبز است با فدای جان خویش از آن حفاظت بعمل آورند. سراسر زاگرس در شرق کوردستان که مهد تمدن بشریت است به فداکاری‌های بزرگ نیاز دارد. حفظ زیست‌بوم زاگرس، حفظ موجودیت ملت کورد است. چه‌بسا مریوان و زریوار و «په‌له‌گه‌وره» اولین منطقه جغرافیایی است که در هزاره یازدهم پیش از میلاد برای نخستین‌بار پس از پسرفتن یخچال‌ها، رشد درخت‌های بلوط و ون  در آن آغاز شد و در سراسر زاگرس ریشه دواند.

امروز که فرزندانی از آن دیار کهن چون شریف باجورها بر گهوارگی مریوان برای تمدن بشریت وقوف دارند، با جانفشانی تا پای جان علیه مافیای چوب سپاه پاسداران، از آن میراث پرقدمت و ارزشمند که ارزش آن را دارد، حفاظت می‌کنند. آنها با ریختن خون خود به  پای تک‌تک درختان بلوط به جامعه جهانی هشدار دادند که نابودی زیست‌بوم بشریت در مرحله مخاطره‌آمیزی قرار دارد و تسلیم برنامه‌های مزورانه و فاشیستی رژیم ایران نشدند. آنها در انتظار رژیم دیکتاتور ننشستند و خود با کم‌ترین امکانات هزاران بار به خاموش کردن آتش‌سوزی‌های جنگل‌های بلوط مریوان اقدام کردند. رژیم این حرکت خودجوش و اراده‌مند جامعه کوردی را تحمل نکرد، به همین خاطر در ۳ شهریور به یک توطئه پلید دست زد تا باجور و یارانش را از میان بردارد.

همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان – کودار» ضمن محکوم کردن توطئه‌های پلید رژیم که منجر به شهادت باجور و یارانش شد، از خلقمان در شرق کوردستان و مریوان دعوت بعمل می‌آوریم که همانند سال ۲۰۱۸ بصورت گسترده یاد و خاطره آن شهدای بزرگ محیط‌زیست را گرامی دارند و بصورت عملی و همانند همیشه از زیست‌بوم زاگرس محافظت بعمل آورند. لازم است فرزندان میراث‌دار باجور و یارانش همانند آنها به آن راه انسانی و اخلاقی به‌مثابه یک وظیفه بزرگ ادامه دهند. خاک سرزمین، انسان و جامعه و زیست‌بوم آن به اندازه خود انسان در راه کسب آزادی و خوشبختی، شرافت و ارزش دارد.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان – کودار

۲۴-۰۸-۲۰۲۱

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.