فواد بریتان: اتحاد خلق‌های آذری و کرد می‌تواند به پایه‌های اساسی ایرانی دموکراتیک مبدل گردد

۲۳ دی, ۱۳۹۹

ریاست مشترک کودار در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه گفت:« سیستم ملت-دموکراتیک آلترناتیوی در برابر بحران‌های کنونی است. همچنین صیانت از رهبر آپو و مبارزه برای آزادی فیزیکی رهبر آپو مسئولیتی اخلاقی و وجدانی در قبال انسانیت و تاریخ است.»

فواد بریتان ریاست مشترک جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان«کودار» در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه از شبکه‌ی تلویزیونی آرین به مشکلات و بحران‌های کنونی ایران و شرق کردستان و راه برون‌رفت از بحران‌های کنونی پرداخت.

بریتان ابتدا در مورد وضعیت کنونی ایران و شرق کردستان گفت: مرحله‌ی کنونی ایران و شرق کردستان روز به روز دشوارتر می‌گردد و مردم در وضعیت  دشوارتری قرار می‌گیرند. از نظر بسیاری با تغییر ریاست جمهوری آمریکا وضعیت اقتصادی و بحران‌های کنونی در ایران حل و مرحله‌ای تازه شروع می‌شود. آیا در واقع چنین اتفاقی روی می‌دهد؟ آیا بحران اقتصادی، مشکلات و معضلات مردم حل خواهد شد؟ آیا مطالبات اصلی مردم رفع بحران اقتصادی است یا مسائل هویتی و سیاسی؟ در واقع مشکل و مسئله‌ی اساسی تغییر ذهنیت حاکم بر جامعه است. ذهنیتی که در چارچوب دفاع از نظام، سرکوب هر چه بیشتر پتانسیل و ظرفیت‌های جامعه را هدف قرار داده است. تا زمانی که ذهنیت دولت – ملت و ولایت مطلقه‌ی فقیه بر سر کار باشد نمی‌توان از چاره‌یابی بحران‌ها و مشکلات به شیوه‌ی ریشه‌ای بحث نمود.

وی ادامه داد: در نظام‌ کنونی رژیم استعمارگر ایران تغییر دولت و اشخاص و جناح نمی‌تواند تحول ریشه‌ای  دربرداشته باشد. زیرا هر شخص و جناحی که بر سرکار آیند بایستی تابع و مطیع حکومت باشند.  کارنامه‌ی رژیم استعمارگر ایران و دولت‌هایی که در طول ۴۲ سال اخیر بر سر کار آمدند، این مسئله را آشکار می‌نماید. مانورهای کنونی از سوی دولت‌مداران در رابطه با این مسئله در میان مردم را می‌توان از بعد نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا و جلب مردم برای رای بیشتر ارزیابی نمود.

بریتان در مورد احتمالات نظامی شدن دولت و رئیس جمهوری در انتخابات آینده‌ی ایران گفت: یکی از کاراکترهای دولت‌ها و حکومت‌های توتالیتر تغییر جلوه به شکل نمایشی و تغییر دولت و قانون اساسی در صورت احساس هر گونه خطری است. از یاد نبریم یکی از مسئولیت‌های اصلی بیت رهبری در رژیم ایران حفاظت از دست‌آوردهای نظام و رهبری است. سپاه پاسداران نیز پشتیبان و حافظ این بیت و مقام است. در این میان هر گونه زمینه و تفکری جدا از نظام را به مانند تهدیدی برشمرده و آن را سرکوب می‌نمایند. در صورت نظامی شدن دولت نیز ما شاهد حکومت و دولتی کاملا نظامی و یکدست خواهیم بود که هر گونه اعتراض و ندایی را سرکوب و جامعه نیز کاملا میلیتاریستی می‌گردد. همچنین مافیای سپاه بر تمام نهادها و شریان‌های حیاتی حاکم می‌گردد. البته بایستی دانست که چنین وضعیتی تنها برای حفاظت از هسته‌ی قدرت پدید می‌آید.

ریاست مشترک کودار به گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهور دولت استعمارگر ایران مبنی بر« رفرم در چند ماده‌ی قانون اساسی و ورود حزب به نظام» گفت: احتمال چنین تغییری در نظام بسیار کم است. زیرا نظام کنونی خواهان هیچ نرمش و تغییر دموکراتیکی نیست. در وضعیت کنونی نیز هیچ زمینه‌ای برای تغییر دموکراتیکی وجود ندارد. هر تغییر و تحولی نیز در نظام توتالیتر کنونی بدون اجازه‌ی خامنه‌ای ایجاد نمی‌گردد. روحانی با این سخنانش خواستار نشان دادن چهره و جلوه‌ای مطلوب از خود در اواخر دولت‌مداری‌اش است. بدانیم که تغییر در قانون اساسی و نظام بایستی ریشه‌ای و دموکراتیک ایجاد شود.

وی در ادامه افزود: در سال گذشته و در زمان انتخابات پیشین به عنوان جنبش آزادیخواه آپویی نقشه‌راه‌هایی برای دموکراتیزاسیون ایران ارائه نمودیم. نقشه راه‌های که می‌تواند تغییرات ریشه‌ای و دموکراتیک را به وجود آورد. خلق کرد حلقه‌ای اصلی برای ایرانی دموکراتیک محسوب می‌گردد. ایرانی دموکراتیک و قانون اساسی دموکراتیک به معنای برآورده شدن مطالبات و خواسته‌های دموکراتیک، سیاسی و هویتی تمام جامعه و خلق‌ها و باورهای و اتنیک‌های مختلف ایران است. در وضعیت کنونی نیز رژیم ایران خواستار افزایش طول عمر خود است. بدانیم که رژیم ایران هیچ مشروعیتی برای مدیریت جامعه ندارد. رفراندم نه تنها برای قانون اساسی بلکه برای خود نظام نیز الزامی است که آیا رژیم ایران مشروعیتی را در میان مردم دارد یا نه؟

بریتان به چاره‌یابی بحران‌های کنونی ایران و شرق کردستان اشاره و خاطر نشان ساخت: نظام ملت-دموکراتیک آلترناتیوی در برابر بحران‌های کنونی است. همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها در جغرافیای سیاسی ایران و شرق کردستان راهکاری برای ایرانی دموکراتیک است. در این میان اتحاد خلق‌های آذری و کرد می‌تواند به پایه‌های اساسی ایرانی دموکراتیک مبدل گردد.

فواد بریتان ریاست مشترک کودار در انتهای برنامه‌ی هلی سه به کارزار «زمان، زمان آزادی» است اشاره و گفت: مشارکت فرد فرد جامعه و آزادیخواهان در کارزار «زمان زمان آزادی» است و کارزار «نه به اعدام و بله برای دموکراسی»، مسئولیتی تاریخی است. همچنین صیانت از رهبر آپو و مبارزه برای آزادی فیزیکی رهبر آپو مسئولیتی اخلاقی و وجدانی در قبال انسانیت و تاریخ است.

 

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.