آریو برزن: پروژه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها حلال مسائل منطقه است

۱۵ مهر, ۱۳۹۹

پروژه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها چاره‌یاب مسائل قره‌باغ  و خلق‌های کرد و آذری است. گسترش ناسیونالیسم در بسیاری از مناطق ایران و کردستان تنش مابین خلق‌ها را افزایش می‌دهد.

عضو شورای مدیریتی کودار در رابطه با وقایع قره باغ اظهار نمود:« پروژه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها چاره‌یاب مسائل قره‌باغ  و خلق‌های کرد و آذری است. گسترش ناسیونالیسم در بسیاری از مناطق ایران و کردستان و قره‌باغ احتمال قتل‌عام دیگری را در بردارد.»

آریو برزن عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار» در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه از شبکه‌ی تلویزیونی آرین به وقایع قرباغ و مسائل دموکراسی در ایران و همچنین جنگ ویژه‌ی رژیم ایران در برابر خلق کرد پرداخت.

آریو برزن در رابطه با چرایی جنگ قره‌باغ گفت: در دیزاین خاورمیانه و به وجود آمدن ساختار دولت – ملت مشکلات متعددی هستند که هنوز چاره‌یابی ریشه‌ای برای آن نشده است. اکنون قره‌باغ نیز بخشی از مناطقی است که مسئله‌ی آن چاره‌یاب نشده است. سیاست‌های استعمارگرایانه و مداخله‌ی نیروهای هژمونیک منطقه‌ای و فرامنطقه در هر زمانی که خواستار آن باشند از دلایل اصلی وقایع کنونی در قره باغ است.

برزن در مورد حضور دولت ترکیه در منطقه‌ی قره‌باغ به بهانه وجود نیروهای گریلایی در این منطقه گفت: اردوغان در جنگ هفتانین متحمل شکست بزرگی شد. همچنین هفتانین صفحه‌ای زرین در تاریخ کورد را رقم زد. گریلا باری دیگر حکومت ترکیه را با شکست مواجه ساخت و سیاست ملی‌گرایی اردوغان و چاره‌یابی مسئله‌ی کورد به صورتی فاشیستی و همچنین آرمان‌گرایی اردوغان برای استعمار مناطق حفاظتی مدیا خاتمه یافت. بدانیم که حکومت ترکیه به صورتی مستقیم در جنگ کنونی قره باغ نقش دارد. حکومت فاشیستی ترکیه مسبب اصلی جنگ در این منطقه است. پ.ک.ک از لحاظ فکر و اندیشه در تمام جهان حضور دارد اما از لحاظ نظامی در عمق استراتژیک ترکیه نیز قرار دارد و ادعای حضور گریلا در منطقه‌ی قره‌باغ از سوی اردوغان تنها بهانه‌ای است برای مشروع نمودن مداخلات استعمارگرایانه و ناسیونالیستی در این مناطق است. البته ایجاد امپراطوری عثمانی و امپرالیسم فاشیستمی از سوی ترکیه از دلایل اصلی مداخله‌ی حکومت ترکیه در این منطقه است.

وی ادامه داد: آمریکا و ناتو در تلاش برای فشار بر روسیه و چین هستند. از این رو سعی دارند که آسیای مرکزی نیز در بحران کنونی بمانند خاورمیانه قرار گیرد و در این مناطق نیز جنگ رخ دهد. بدانیم که هم خود حکومت ترکیه و هم ناتو و آمریکا از بازیگری ترکیه برای ایجاد وقایع نوین و جنگ در آسیای مرکزی استفاده می‌نمایند.

عضو شورای مدیریتی کودار به تاثیرات جنگ قره‌باغ بر ایران پرداخت و خاطر نشان ساخت: رژيم ایران در وضعیت فعلی ادعای بر این منطقه بر مبنای بخشی از سرزمین ایران ندارد. اما از یاد نبریم که دولت یازدهم از بازگشت مناطق از دست رفته بعنوان حوزه‌ی استراتژیک و عمق فرهنگی نام برده که قفقاز نیز جز یکی از حوزه‌های فرهنگی رژیم ایران است.

وی در ادامه افزود: ترکیه در تلاش است تا ناسیونالسیم را در مناطق آذر نشین ایران شیوع دهد. این نوع ناسیونالیسم در این مناطق راه را بر تنش و جنگ میان‌ آذری‌ها و دیگر خلق‌ها بمانند کرد و ارمنی می‌گشاید. حتی اکنون بخشی از نمایندگان ولایت فقیه از آذربایجان پشتیبانی می‌نمایند. بدان معنی که یکدست بودن سیاست حکومت ایران با مشکل روبرو و متزلزل گشته است

برزن در خطاب به تمام احزاب شرق کردستان مبنی بر پاسخ ناسیونالسیم چاره‌یابی دموکراتیک است هشیاری داد و گفت: گسترش ناسیونالیسم کنونی در مناطق شمال غرب ایران احتمال به وجود آمدن جنگ و قتل‌عام را در بردارد. نباید با سلاح به حل این مسئله نگریست. پروژه‌ی ملت دموکراتیک و همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها می‌تواند حل مسئله خلق‌ها از جمله خلق‌های آذری و کرد را به ارمغان می‌آورد. موضع ناسیونالیستی در برابر وقایع بوجود آمده قتل‌عام را در بر دارد.

وی در مورد پروژه‌ و نقشه‌راه‌های کنونی دیگر احزاب و اپوزسیون ایران و شرق کردستان برای حل مشکلات خلق‌ها و چاره‌یابی بحران کنونی در ایران گفت: ما بر عمق دموکراسی اعتقاد داریم. بدان معنی که هر جنبش و حزب و یا هر شخصی که از دموکراسی بحث می‌نماید لازم است دارای ذهنیتی دموکراتیک باشد و دموکراسی را در وجود خود نهادینه ساخته باشد. دیگر زمان القاب و عناوین، خودنمایی و خودپسندی پایان یافته است. هر شخصی که از دموکراسی بحث می‌نماید لازم است که القاب و عناوین شخصی و تاریخی خود را کنار گذارد. هر پروژه‌ای از سوی هر حزب و جریانی لازم است بسیار ریز بینانه به مسائل بنگرد و راه حلی برای حل مسائل خلق‌ها را در بر داشته باشد.

آریو برزن در رابطه با جنگ ویژه رژیم ایران در برابر خلق کرد گفت: رژیم ایران از تظاهرات خیابانی ترس و واهمه دارد. بر این منبا در صدد است تا با ایجاد کدورت و تفرقه افکنی از اتحاد، انسجام و یک کاسه نمودن مطالبات بر حق جلوگیری نماید. تمام خلق‌ها توانایی حل مشکلات و مدیریت جامعه از هر لحاظ را دارند. رژیم ایران نیز در تلاش حذف و نابودی نیروهای مردمی در ایران است.

وی ادامه داد: رژيم ایران با ناشفاف ساختن وضعیت، بی‌پاسخ گذاشتن سوالات و تفرقه افکنی میان فعالین جامعه محیط را مبهم می‌سازد تا بتواند از آب گل آلود ماهی بگیرد. بدان معنی که با ایجاد چنین محیطی بتواند با برچسب زنی بر فعالین سیاسی و مدنی و زیست محیطی و… سواستفاده و راه را بر سرکوب، زندانی نمودن و اعدام باز نماید. رژيم ایران با دروغ سیاسی و پرونده‌سازی در تلاش است تا به مبارزات در ایران خاتمه دهد. در این راستا لازم است که خلق‌مان آگاه باشد و فریب سیاست‌های جنگ‌ویژه‌ حکومت ایران را نخورد.

آریو برزن عضو شورای مدیریتی کودار در پایان برنامه هلی سه گفت: پروژه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها از سوی رهبر آپو جهانی شده است. با مبارزات و مقاومت خود رهبر آپو، گریلاهای آزادیخواه و تمام طرفداران رهبر آپو اندیشه‌ی عبدالله اوجالان جهانی شده است. پیاده سازی این پروژه در خاورمیانه به جنگ و مداخلات خارجی و تمام بحران‌ها پایان می‌دهد. اگر هر شخصی که خواهان آزادی، دموکراسی، خاتمه‌‌ی جنگ و پایان یافتن قتل‌عام است و خواستار است که دیگر شاهد تجاوز به زنان، کشتن کولبران و مهاجرت نباشد بایستی در ۱۰ اکتبر برای آزادی رهبر آپو در خیابان حضور و مبارزه نماید.

 

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.