«مبارزه، ضامن آزادی ملتمان در مسیر مقاومت‌گری شهداست»

۱۶ شهریور, ۱۳۹۹

شهادت، تقدیم بدیلی برای آزادی ملت کورد و ملت‌های تحت ستم خاورمیانه است. هیچ ملتی بدون بدیل به آزادی نرسیده. شهادت شهیدان پژاک «آرگش کارزان و رفقایش» در منطقه کوهستانی سنە در پی نقشه‌های ایران در همراهی با ترکیه برای تسریع روند نسل‌کشی ملت‌کورد صورت گرفت. آن شهدا با مقاومت خود آن نقشه‌های پلید را نقش ‌برآب ساختند. تداوم راه شهدا همانا مبارزه همه‌جانبه علیه حملات ایران و ترکیه برای نسل‌کشی است.

در سال ۲۰۱۸ درحالی که پژاک و کودار سند چشم‌انداز و نقشه راه منسجمی را جهت حل مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه مسیله کورد ارایه‌دادند، رژیم ایران و ترکیه به سلسله حملاتی علیه گریلاها در شرق کوردستان، روژاوای کوردستان، حمله هوایی به کمپ پناهندگان مخمور و مناطق شنگال و تلاش برای اشغال مناطق خاکورک دست‌زدند. در روز ۶ سپتامبر همان سال متعاقب حملات نیروهای اشغالگر سپاه، گریلا «جهان آزاد»‌ در منطقه هورامان و در روز هفتم نیز گریلا «آرگش کارزان»، عضو مجلس «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)»، تولهلدان سنه(عضو مجلس کودار)، دلووان فدا و روژهات» در مناطق حومه سنندج طی حملات نیروهای سپاه اشغالگر به شهادت رسیدند. درست در همان روز هم سه زندانی سیاسی کورد «زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی»‌در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام گردیدند. بدنبال این حملات، وقتی فردای همان روز حملات موشکی به کمپهای حزب دموکرات در شهر کویه و توپباران مناطق مرزی انجام گرفت، جوانب نقشه‌ مشترک ایران – ترکیه برای نابودی ملت کورد و جنبش آزادیخواهی آن، آشکار گشت.

امروزه که در سال ۲۰۲۰ یادوخاطره شهید آرگش و رفقایش در ۲۰۱۸ را گرامی‌می‌داریم که علی‌رغم شکست حملات دشمان ملت کورد در هرچهار بخش کوردستان، همچنان عزم نظام‌های فاشیست ایران و ترکیه برای نسل‌کشی علیه ملت کورد با حماقت تمام ادامه دارد. رژیم ایران با توسل به سیاست سرنیزه برخوردی همچنان انکارگرایانه در ضدیت با اراده سیاسی ملت کورد دارد. نوک پیکان این حملات که دارای ابعاد نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، در درجه نخست متوجه رهبر ملت‌کورد،‌ رهبر اوجالان و تنها نیروی مقاومت‌گر در میدان، یعنی نیروی گریلا است. کوردستان همچنان مرکز جنگ جهانی سوم است و وارد مرحله تاریخی جدیدی در مقاومت همه‌جانبه در هرچهار بخش کوردستان شده. گریلاهای جنبش آزادیخواهی در همه بخش‌ها در مقابل خط خیانت و دشمن فاشیست به نیابت از خلق‌های تحت ستم خاورمیانه، برگی دیگر از تاریخ زرین مبارزه‌گری را ورق زده‌اند.

دولت‌های اشغالگر ایران و ترکیه که با کاراکتر محافظه‌کار خود دیگر جنگ‌ را به خارج از مرزهایشان کشانده‌اند، با همکاری خط خیانت‌گر درصدد اشغال مجدد کوردستان به انحاء مختلف هستند. رژیم ایران که خود در گرداب بحران‌ها گرفتار شده، با حماقت تمام جامعه و ملت‌ها را هم باخود در این گرداب هولناک فرومی‌برد. درحالی که این دول فاشیست ملت‌های خاورمیانه را به بردگی کشانده‌اند و فردی آزاد باقی نمانده، تنها راه باقی‌‌مانده خیزش ملت‌ها بویژه ملت کورد علیه سیاست‌های جنگ‌افروزانه تمام‌عیار است. ترکیه بدنبال احیای سلطه نوعثمانی‌گری و ایران در پی سلطه صفوی‌گری به انحاء دیگر در منطقه هستند و در این میان ملت کورد را قربانی مطامع پست خود می‌گردانند. تنها امر تضمین‌کننده برای شکست این اشغالگری، خیزش و مقاومت خلق‌کورد است. خلقی که در سال‌های اخیر هربار همانند گذشته به پا خواسته تمامی توطیه‌های دشمن را خنثی‌ساخته.

همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آرگش و رفقایش، با امید به پیروزی کامل و آزادی ملتمان در کنار ملت‌های ایران و خاورمیانه، خلقمان را به صیانت از راه مقاومت‌گری شهدای راه آزادیخواه دعوت می‌نماییم. تاکنون تمامی حملات دشمنان فاشیست خنثی‌گشته و به آماج پلیدشان نرسیده‌اند، بر خلقمان و توده‌ها بویژه روشنفکران، جوانان، زنان و تمامی آحاد است که با حضور در میادین از کوچک‌ترین حرکت برای پشتیبانی از رهبر اوجالان و گریلا در مسیر مقاومت‌گری شهدا، فروگذار نکنند. پشتیبانی همه‌جانبه از نیروی گریلا و شرکت در کمپین «آزادی برای رهبر اوجالان» وظیفه‌ تاریخی فردفرد خلقمان و ادای دین به شهداست. چون به خلق فداکار و نستوه‌مان باورداریم، امیدوارانه خواهان تداوم مقاومت خلقی هستیم. قطع‌یقین دشمنان ملت‌کورد گرفتار بزرگترین بحران‌های نابودگر هستند و پیروزی و آزادی خلقمان و ملت‌های ایران و خاورمیانه نزدیک است.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)

۰۶-۰۹-۲۰۲۰

 

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.