سومین کنگره‌ی کودار برگزار شد

26 مرداد, 1399

جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار ( کۆمەڵگەی دیموکراتیک و ئازادی رۆژهەڵاتی کوردستان) سومین کنگره‌ی خود را در روزهای ٨،٧و٩ی ماه مِی(گولان) ٢٠٢٠با شعار” با روحیه‌ی انقلابی خلق‌ها، جامعه را سازماندهی نموده و کوردستان را آزاد نماییم ” در کوهستان‌های آزاد کوردستان برگزار نمود. کنگره پس از انتخاب دیوان و یک دقیقه سکوت به احترام شهیدان انقلاب، آغاز گردید.

فواد بیریتان ریاست مشترک کودار پس از ادای احترام به اعضای حاضر در کنگره، سخن آغازین کنگره را ایفا نمود. فواد بیریتان سخنانش را اینگونه آغاز نمود:” ابتدا بر معمار حیات آزاد که در امرالی به مظهر مقاومت تبدیل شده، تمام رفقایمان که در کوهستان‌های آزاد کوردستان مبارزه می‌کنند، خلق میهن‌دوستمان که هیچ‌گاه یاری‌هایش را دریغ نکرده و تمام انسان‌های انقلابی و دمکراتیک را که در زندان‌ها مقاومت می‌کنند، درود می‌فرستیم.”

ریاست مشترک کودار فواد بیریتان در سخنان خویش بر این موارد تاکید ورزید:” امروز در این محل ما دیداری تاریخی را به انجام می‌رسانیم. این دیدار جوابی نیرومند به دوست و دشمن است. ما کنگره‌مان را در حالی که میهن‌مان از هر سو مورد اشغال اشغال‌گران قرار گرفته، فشارها رو به ازدیاد بوده، آزادی‌ها از میان برداشته شده، حقوق انسانی دچار خون‌مردگی و خفقان شده و همچنین زنان که هر روز در معرض قتل‌عام قرار دارند، برگزار می‌نماییم. فقر و اختلاس روزبه روز روبه تعمیق است. شدت و قتل‌عام علیه زنان افزایش یافته، جوانان دستگیر و به زندان‌ها افکنده می‌شوند، در خیابان‌ها و در ملاعام به دار آویخته می‌شوند. خلق کورد در قرن ۲۱م نیز “نیست” شمرده می‌شود. مسائل اجتماعی روبه کائوس نهاده‌اند، اقتصاد کشور در فروپاشی کامل است. بدین وسیله باری دیگر اعلام می‌داریم؛ به هرکس اثبات خواهیم کرد که فراست و سیاست قتل‌عام‌گری را که به خلقمان روا داشته می‌شود تقدیر نیست. بنابراین عهدِ بنیاد آزادی، دمکراسی و برابری را که به خلقمان داده‌ایم، تازه کرده و اعلام می‌داریم؛ در کنگره‌ی حاضر با اخذ عزمی راسخ و با تنظیم برنامه‌ای نیرومند به دوست و دشمن جوابِ لازم را خواهیم داد”.

پس از سخن‌‌آغازینِ کنگره، گزارش فعالیت‌های پیشین که از سوی ریاست مشترک کودار تنظیم شده بود، خوانده شد. پس از خواندن گزارش یک روزِ تمام پیشرفت و تغییرات سیاسی و نظامی به گفت‌گو گذاشته شده و به انی شکل ادامه یافت؛” در موقعیتی که منطقه به مرکز جنگ‌جهانی سوم تبدیل شده، سیستم نئولیبرالیزم در منطقه و جهان، موج اشغال تازه‌ای را آغاز نموده است در خاورمیانه شاهد تغییرات بسیار سریع و چند بُعدی می‌باشیم. موقعیت‌های سیاسی و سربازی از بسیاری ابعاد به جنگ جهانی اول شباهت دارد، در آن مرحله سیستم جهانی در برابر سیستم‌های امپراطوری سعی در عملی کردن دولت-ملت داشتند. لیکن امروز سیستم جهانی دولت-ملت‌هایی را که خود ساخته‌است را در برابر منافع خویش مشکل‌آفرین می‌بینند. خاورمیانه که به قبرستان پروژه‌های غرب تبدیل شده و علی‌رغم آن نیز تا به امروز در حال مقاومت است را باری دیگر به درون بحران و بی‌نظمی کشانیده‌اند. جنگ‌ همانگونه که در منطقه از هر لحاظ باعث ایجاد تخریبات شده است، در ایران نیز به همان اندازه تاثیرگذار می‌باشد. پروژه‌های ملیت‌گرا- دین‌گرا- جنسیت‌گرایی را که سعی در عملی ساختن و تبلیغ آنها در منطقه و جهان می‌شود، با واقعیات خلق‌های ایران همخوانی نداشته، نزد خلق هیچ اعتباری ندارد و درحال فروریختن است.  در واقع تنها راهی که جهت خلق‌های ایران نقش روشنایی امید را ایفا کرده، آزادی، برابری و دمکراسی را پیشبرد داده و راه زندگی بدون دولت-ملت را ممکن می‌سازد پروژه‌ی خلق‌ِدمکراتیک است. “

در دومین روز کنگره نتیجه‌ی سه سال فعالیت، ازجمله فعالیت‌های مربوط به بنیان‌گذاری اجتماعی و وضعیت کمیته‌ها مورد بررسی قرارگرفتند. در این گستره نتایج گفت‌گوها بدین شیوه بود؛

در شرق کوردستان و ایران یگانه راه سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک است

“ایران دارای بافتی گوناگون از فرهنگ خلق‌هاست. سیستم حاضر از لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اکولوژی، اقتصادی و آزادی‌های جنسیتی تمام اقشار جامعه را زیر منگنه‌ی فشار قرار داده است. اعتقادات هر خلق پایه‌ی اساسی دنیای معنوی آن خلق را تشکیل می‌دهد. رژیم ایران مدام آیین و اعتقادات جامعه، زبان و فرهنگ آن را جهت مشروعیت‌بخشیِ اقتدارِ سیاسی آلت قرار می‌دهد. ارزش‌های کومینال و دمکراتیک اجتماعی را که با مجادله، از نو خلق نموده‌ایم بنیان جامعه‌ی آزاد خواهد شد. جهت بنیاد نهادن جامعه‌ی دمکراتیک قبل از هرچیز به سیستم‌های ‌مدیریت ذاتی نیاز است. به منظور رسیدن یک خلق به سطحی که بتواند خود را مدیریت کند، سازمان‌های دموکراسی و برابری‌خواه با موسسه و تشکلات مدنی گفت‌گو را بنیانِ‌کار قرار داده و با همبستگیِ نیرو مجادله را پیشبرد و گسترش دادن، یکی از شروط بنیادین است. سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک تنها سیستمی است که در شرق کوردستان و ایران توانایی گذار از دولت-ملت را داشته و جهت تمام جوامع می‌تواند زندگی آلترناتیو را پیشکش کند. در تمام میدان‌های فعالیت، فعالیات مربوط به مدیریتِ ذاتی را باید نیرومند سازیم. خود‌مدیریت ذاتی را که در ایران بنیاد نهاده خواهد شد، تنها جهت خلق کورد نبوده بلکه خلق‌های بلوچ، آذری، ترکمن، عرب، موجب وصول تمام افراد و تشکل‌های جامعه به ارزش‌های ذاتی آنان شده و به حقوق و آزادی‌های بنیادین آنان می‌رساند.”

رژیم ایران میدان اقتصادی را دریچه‌ی رانت‌خواری گردانده است

در کنگره موضوع دیگری که مورد گفت‌گو قرار گرفت مساله‌ی کولبران بود که به زخمِ التیام نابخشودنی روژهلات کوردستان تبدیل شده است. در کنگره چنین سخنانی راجع به کولبران ارائه گشت:”رژیم ایران حیطه‌ی اقتصادی خود را با تالان و استثمار انسان‌ها به دریچه‌های رانت‌خواری تبدیل کرده است. با گسترش روزانه‌ی بیکاری تعداد کسانی که با زباله‌گردی شکم خود را سیر می‌کنند نیز افزایش می‌یابد. رژیم ایران جهت حل چنین مسائلی نه تنها بی‌مسئولیتانه و لاقید رفتار کرده بلکه بادر دست داشتن کوردهای اختلاس و رانت‌خواری به مانند باری بر دوش خلق است که “تومور”وار روزانه در حال بزرگتر شدن است. به سبب سیاست‌های رژیم خلق‌مان که روزانه به باتلاق اقتصاد سوق داده می‌شود، جهت ادامه‌ی زندگی هر راهی را امتحان می‌کنند. در روژهلات کوردستان خلق‌مان به دلیل اجبار و نداشتن چاره‌ای دیگر جان خویش را به خطر انداخته، خود را به مرزها زده و برای اینکه بتواند لقمه‌ای نان به خانه‌اشت ببرد کولبری می‌کند. نخست کولبرها تمام خلق‌های ایران قربانیان سیاست‌های غلط رژیم گردانیده شده‌اند. برای مجادله با چنین سیاست‌های نئولیبرالیستی و پیشبرد اقتصاد اجتماعی باید در تمام بخش‌های جامعه خود را سازماندهی کرده و خلق را هوشیار سازیم.”

روز حفاظت از محیط زیست در روژهلات کوردستان و ایران

در کنگره‌مان شریف باجور که به قیمت از دست دادن جان خویش به حفاظت از محیط زیست پرداخت، زحمت‌کشان بخش سلامت که در مرحله‌ی مبارزه با کرونا و همچنین مبارزانی را که در اعتراضات آبان ماه جان خویش را از دست دادند به عنوان قهرمانان خلق از ایشان نام برده شد و اینگونه از آنان یاد شد:”در به‌پاخیزی‌های آبان‌ صدها انسان به قتل رسیده صدها تن به زندان‌ها افکنده شده و مورد شکنجه قرار گرفتند این نیز سبب چند برابر شدن خشم خلق شده است. خلق جهت اعتراض در برابر سیاست‌های دولت که برآن است تا خلق را با گرسنه نگاه داشتن تربیت کند، ملیتاریزه کردن، بی‌مایه‌گردانیدن، اختلاس و دزدی که روزبه روز بیشتر می‌شود، اعتراض کرده و به خیابان‌ها ریختند. پشتیبانی و همبستگی اجتماعی که در میان خلق‌های ایران وجود دارد شایان تقدیر است. در مرحله‌ی شیوع ویروس کرونا دولت خلق را در چنگال مرگ رها کرده است. بدون تکیه به دولت پرسنل بیمارستا‌ن‌ها و زحمت‌کشان بخش سلامت به عنوان سپیدجامه‌گان فداییِ خلق با سپر کردن جان خویش جهت روبه‌راه گردانیدن وضعیت سلامت خلق بی‌وقفه تلاش می‌کنند. از سوی دیگر نیز رژیم ایران بخصوص در شرق کوردستان با گسترش سیاست‌های نابودگرایانه‌اش طبیعت این بخش از میهن‌مان را به آتش کشیده که مقاومت و مبارزه‌ی خلقمان در این باره جهت حفظ آب و خاک خویش بسیار ارزشمند است. در این راه خلقمان بسیار قربانی داده است. کنگره‌مان جهت ابدی گردانیدن یاد و خاطره‌ی شهید شریف باجور و همراهانش که مصادف با سوم شهریور می‌باشد را در روژهلات کوردستان و ایران به عنوان روز حفاظت محیط زیست قبول می‌کند.”

در کنگره‌مان با هدف گسترده و همه‌جانبه گردانیدن فعالیت‌ها، چارچوب فعالیتی تمام کمیته و تشکلات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جهت تعیین راهکار و متدِ فعالیت‌هایِ آینده قرار و برنامه‌ریزی انجام پذیرفت.

گولان فهیم و فواد بیریتان به ریاست مشترک کودار برگزیده شدند

بنابر نتایج رای‌گیری در کنگره، گولان فهیم و فواد بیریتان به عنوان ریاست مشترک جدید کودار انتخاب شدند. فواد بیریتان که در سومین کنگره‌ی کودار نیز به عنوان رئیس مشترک کودار برگزیده شده بود باری دیگر انتخاب شده و زیلان تانیا که به مدت دو دوره است وظیفه‌ی ریاست مشترک کودار را به عهده داشت، وظایف خویش را به گولان فهیم واگذار نمود.

شورای مدیریتی جدید کودار انتخاب شدند

پس از انتخاب روسای مشترک کودار، لیست پیشنهادی جهت برگزیدن اعضای شورای مدیریتی کودار  از سوی روسای مشترک به اعضای کنگره ارائه داده شد. از این لیست۱۸ نفر با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضای شورای مدیریتی جدید کودار برگزیده شدند.

آنانکه سعی در نابودی ما داشتند امروز نابودی دست در گریبان آنان دارد

پس از اعلام نتیجه‌ی انتخابات سخن پایانی از سوی رئیس مشترک نو کودار گولان فهیم ارائه شد. گولان فهیم نخست با ادای احترام به کنگره برای شورای مدیریتی جدید آرزوی موفقیت کرد.

گولان فهیم سخنانش را اینگونه ادامه داد:” خلقمان در هرچهار بخش کوردستان و سرتاسر جهان درحال مقاومت است. کودار میراث‌دارِ مقاومتی طولانی است. روژهلات کوردستان که پیش از بخش‌های دیگر از کوردستان بزرگ جدا گردانیده شد، امروز مقاومت قرن را ادامه می‌دهد. کودار به بانگِ خلق‌مان در روژهلات کوردستان و تمام خلق‌های ستم دیده و مورد استثمار قرار گرفته در سرتاسر جهان تبدیل گشته و می‌گردد. آنانکه سعی در نابودی  موجودیت، زبان و فرهنگ‌مان داشتند امروزه مرگ دست به گریبان خود آنان شده است”.

گولان فهیم همیچنین گفت:”با نیرویی که از کنگره‌مان گرفتیم و با وظیفه‌ای که به عهده‌ی ما گذاشته شده است، بر این باورم که با به جای آوردن وظایفان همه با هم در پیشبرد هرچه بیشتر مبارزه موفق خواهیم شد. به همین مناسبت نیز کنگره‌مان نخست بر رهبر آپو، تمام رفقایی که جهت تضمین موفقیت این مبارزه جان خود را فدا کردند، خانواده‌ی شهیدان، تمام رفقا و خلق میهن‌دوستمان که فداکارانه در کوهستان و زندان‌ها به مقاومت می‌پردازند، تمام زنانِ تشنه‌ی آزادی و تمام جوانانی که امید و رویای زندگی برابر و دموکراتیک را در اندیشه‌ی خویش می‌پرورانند، خجسته باد. باری دیگر جهت به پیروزی رسانیدن مبارزه‌مان سوگند یادکرده و عهدمان را تازه می‌کنیم.”

کنگره‌ی سوم که به همراه تلاشی بی‌وقفه سه روز ادامه یافت پس از سخنان پایانی گولان فهیم با سردادن شعار به پایان رسید.

 

 

 

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.