فواد بریتان: همگرایی، اتحاد و همکاری راه‌گشای تمام مسائل است

۶ فروردین, ۱۳۹۹

ریاست مشترک کودار در برنامه‌ی هِلی سه اظهار نمود:« تمامی آحاد جامعه بایستی مبارزه‌ای سیستماتیک و دموکراتیک برای حل معضلات جامعه به گونه‌ای متداوم و ماندگار پیشبرد دهند. همه‌ی مردم و جریانهای سیاسی کوردستان، ایران و نیروهای آزادیخواه لازم است همگرا و متحد باشیم.»

فواد بریتان ریاست مشترک جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان«کودار» در برنامه‌ی هفتگی هلی سه از تلویزیون آرین به تحولات سال اخیر و وضعیت کنونی ایران و شرق ک.ردستان پرداخت.

بریتان در ابتدا آغاز سال نو و جشن نوروز را به تمام خلق کورد و خلق‌های آری تبریک گفت و افزود: جشن نوروز، جشنی باستانی و صرفا به معنای آغاز بهار نیست. جشنی در برابر ظلم و ستم و شکست ظالمان است. نوروز از لحاظ طبیعت و هم از لحاظ جامعه سمبل حیاتی نوین است.

ریاست مشترک کودار در مورد تحولات و رویدادهای سال ۹۸ در ایران و شرق کردستان گفت: سال ۹۸ پر از مبارزه و تلاش برای دست‌یابی به خواسته‌های دموکراتیک بود. سالی که اگرچه یک زندگی آزاد و دموکراتیک را در شرق کردستان و ایران به همراه نداشت اما مردم در تمامی عرصه‌ و حوزه‌ها در تلاش و مبارزه‌‌ی مستمر بودند. خلق‌کورد و خلق‌های ایران برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه و دست‌یابی به حقوق و آزادی‌هایشان بدون وقفه در موقعیت مبارزه بودند.

فواد بریتان در ادامه به رویکردهای رژیم استعمارگر ایران در یک سال اخیر پرداخت و خاطر نشان ساخت: رژیم ایران در سال گذشته تغییری در ذهنیت و نگرش خود نسبت به مسائل خلق کورد و دموکراتیزاسیون در ایران صورت نداد. این در حالی بود که حتی برای تضعیف دینامیسم‌های دموکراتیک در کردستان و ایران و منطقه از هیچ اقدام سرباز نزد.

بریتان به مسائل آموزشی و بهداشتی در ایران و شرق کردستان پرداخت و گفت: جامعه‌ای که مسائل مربوط به بهداشت جسمی و روحی خویش را حل نموده، جامعه‌ای است که امکان آزاد شدن را در اختیار دارد. وی ادامه داد: مدرنیته‌ی کاپیتالیستی، دولت‌ – ملتی نمودن آموزش و بهداشت را امری حیاتی برمی‌شمارد. برقراری حاکمیت انحصار گرایانه بر روی این دو حوزه و تداوم حاکمیت و استثمار عمومی بسیار دشوار است. مدرنیته‌ی کاپیتالیستی این انحصارات را با توسل به خشونت ملیتاریستی می‌داند که جامعه را تحت مالکیت خویش در آورده است.

بریتان افزود: تشکیل نهادها و متخصصان بهداشتی توسط خود جامعه می‌بایست بعنوان حق و وظیفه‌ای اساسی دیده شود. سلب این وظیفه از جامعه توسط قدرت و دولت ضربه‌ی بزرگی به سلامت جامعه‌ می‌باشد. مبارزه در سازماندهی شوراها و نهادهای مردم نهاد به ویژه در مورد بهداشت و سلامتی در این برهه‌ی دشوار که جامعه با آن روبرو است به معنای احترام به خود و حساسیت در خصوص آزادی خویشتن است.

 بریتان در رابطه با چاره‌یابی مشکلات و بحران‌های کنونی در سال ۱۳۹۹ گفت: تمامی آحاد جامعه در این مرحله‌ی دشوار بایستی با مبارزه‌ای سیستماتیک و دموکراتیک خود را برای حل معضلات جامعه به گونه‌ای متداوم و ماندگار  پیشبرد دهند. بدون اتکا به توانایی خود و اتحاد جامعه نمی‌توان معضلات جامعه را حل و فصل نمود.

فواد بریتان ریاست مشترک کودار در پایان برنامه‌ی هلی سه گفت: فرارسیدن نوروز و آغاز سال ۱۳۹۹ را به تمام خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان، خلق‌های ایران و منطقه تبریک می‌گویم. همچنین همه‌ی مردم و جریانهای سیاسی کوردستان، ایران و نیروهای آزادیخواه را به همگرایی و اتحاد و همکاری دعوت می‌کنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.