نوروز را به فرصتی برای همگرایی و همیابی مبدل سازیم

۲۹ اسفند, ۱۳۹۷

نوروز تنها کلمه‌ی بر کاغذ و یا زمانی برای رقص و پای‌کوبی نیست. نوروز نمود بارز موفقیت، اتحاد و همپوشانی خلق‌ها در مبارزه با استبداد است؛ انقلاب و مبارزه‌ای تاریخی و همه‌جانبه با دولت و ماشین بی رحم آشوریان و اتحادی که با محوریت مادها و همراهی خلق‌های دیگر شکل یافت و سبب پدیدآوردن پیروزی بزرگ در تاریخ بشری گردید.

امروز نیز پس‌از سپری شدن ۲۷۱۹ سال از آن پیروزی و اتحاد بزرگ تاریخی خلق‌ها ما بار دیگر در حال بازتولید دوران پیروزمند خلق‌ها هستیم. پیشاهنگی این مبارزه‌ را این‌بار نیز کوردها بر عهده دارند و در این راستا موجبات همگرایی و اتحاد دموکراتیک میان خلق‌های خاورمیانه را به‌وجود آوردند. نمود واقعی این امر در شکست و به پایان رساندن دوران خلافت دولت اسلامی عراق و شام است. این امر میسر نمی‌گردید مگر با اتحاد خلق‌ها و پیشاهنگی خلق کورد. شکست خلافت اسلامی عراق و شام اثباتی بر این موضوع است که تاریخ اگرچه تکرار نمی‌شود اما می‌تواند در زمان، مکان و در فضای اکنونیت ما روزآمد گردد و آینده‌ای که باید باشد را رقم زند. کوردها در باغوز ثابت کردند که نقطه‌ی عطفند؛ ثقل خاورمیانه‌اند و مرکز تغییر و تحول. باغوز اثباتی است بر اینکه انقلاب و دگرگونی تنها در پرتو هم‌پیمانی امکان نمود را دارد. در شمال کوردستان با اعتصاب غذای گسترده به پیشاهنگی زن مبارز کورد لیلا گوون و بیش از چهار هزار انقلابی زندانی دیگر در سراسر ترکیه، مبارزه با فاشیسم برای دست‌یابی به دموکراسی در حال جریان است. همین روحیه آزادی‌خواهانه  در شرق کوردستان خود را در اعتراضات و اعتصابات مستمر خلق‌ کورد و خلق‌های ایران آشکار می‌نماید. در واقع روحیه‌ی تسلیمیت‌ناپذیر و مقاومت در تمامی بخش‌های کوردستان از پیروزی تاریخی‌ای که سمبل آن نوروز است نشات می‌گیرد. بی‌دلیل نیست که هر سال خلق‌های زحمت‌کش و فرودست منطقه با هیجان و امید به آینده به استقبال نوروز می‌روند

جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار فرا رسیدن نوروز را به تمامی خلق‌هایی که نوروز را به معنای تاریخی و واقعی خود پاس می‌دارند و به‌ویژه خانواده‌های شهدای راه آزادی و همه‌ی زندانیان سیاسی تبریک می‌گوید. باشد که نوروز امسال زمینه و فرصتی برای همگرایی و همیابی همه‌ی خلق‌های رنج دیده‌ی خاومیانه علی‌الخصوص خلق‌های ایران که میراث‌داران فرهنگ مقاومت و آزادی کاوه‌ی آهنگرند گردد.

جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار

۲۹. ۱۲. ۲۷۱۸

 

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.