کودار: شیعیان راستین باید شور حسینی را به شعور حسینی مبدل کنند. پیام عاشورا، مقاومت در برابر ظلم بود

۸ مهر, ۱۳۹۶

در شرایطی که ایران و منطقه مورد آماج شدیدترین حملات رژیم سُلطه و اشغالگران عاری از وجدان و اخلاق قرار می گیرد که جنگ های مذهبی و تفرقه افکنانه همچنان به عنوان بلایی بزرگ بر روی این مردم سایه افکنده است. باید دانست بانی و باعث این جنگ های مذهبی ویرانگرانه، نظام کاپیتالیسم و همپیمانان فاشیست و واپس گرای منطقه ای آنها است. این نظام، پیروان باورداشت های خاورمیانه از هر مذهب و آیینی را به جان هم می اندازد و خود در کمین می نشینند تا منابع طبیعی و زیر زمینی آن را چپاول کنند. آنان آتش نفاق را میان پیروان اهل سنت و شیعیان می افروزند و به این ترتیب عمر رژیم های ظالم و ستمگر خود را چند صباحی به فزونی می بخشند.

در این میان، ایران به عنوان تاثیرگذارترین کشورهای منطقه نقش بسزایی می تواند هم در صلح وهم در برپایی آتش جنگ ها ایفا کند. اما همواره دیده شده رژیم حاکم بر آن با رفتارهای تحریک کننده، سرکوب گرانه و مداخله جویانه اش هم به مردم خود ستم روا می دارد و هم به بهانه دفاع از تمامیت ارضی و حفظ امنیت ملی در امور دولتهای دیگر مداخله می کند. این رژیم در حالی برای ملت ستم دیده فلسطین استقلال و آزادی می خواهد که نه تنها این حق را برای خلق های خود قایل نیست بلکه کُردهای اقلیم کُردستان را در تحریم و بایکوت اقتصادیسیاسی قرار می دهد. حکومت ولایت فقیه ایران خود را جنبشی حسینی و متأثی از حماسه کربلا اعلام می دارد اما اقداماتی که بر علیه ملت خود انجام می دهد هزاران مرتبه بدتر از اعمال یزید و معاویه است. باید دانست اقدامات غیر انسانی از قبیل اعدام و بازداشت و شکنجه انسانها هیچ ارتباطی با جنبش شیعه علوی که خود برآمده از تظلم خواهی در برابر ستمگران زمان بود ندارد.

این روشن است که رژیم حاکم بر ایران نمی تواند این وضعیت را زیاد ادامه دهد زیر همه خلق های ایران و هم شیعیان راستین هیچ گاه ظلم و ستم را قبول نخواهند کرد و دست به عصیان می زنند. حوادث سال ۸۸ و رستاخیز مردم ایران نمونه ای از آن بود. پیام عاشورا نیز این بود: مقاومت در برابر ظلم از راه مبارزه برای حیاتی آزاد و بدور از بردگی می گذرد. ما به مثابه کودار می گوییم خلق ما به خصوص شیعیان راستین باید شور حسینی با شعور حسینی آمیخته کنند. نهضت و جنبش ما نیز جنبشی ابراهیمیحسینی است. ما بت های جاهلیت، ظلم و واپسگرایی عصر را درهم می شکنیم و ظالمان را به سزای اعمالشان می رسانیم. 

 

 

 

 

زنده باد آزادیمقاومت زندگی است

کمیتهی ادیان و باورداشتهای جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کُردستانکودار

هشتم مهر ماه ۱۳۹۶ خورشیدی

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px ‘Geeza Pro’}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px}
span.s1 {font: 12.0px Times}

نهم محرم ۱۴۳۹ هجری قمری

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.