شماره‌ی پنجم نشریه‌ی «ملت‌دموکراتیک» ویژه‌نامه‌ی آذربایجان ـ کوردستان منتشر شد.

۱۹ خرداد, ۱۳۹۶

پنجمین شماره‌ از نشریه‌ی «ملت ‌دموکراتیک» ویژه‌نامه‌ی آذربایجان‌ ـ کوردستان منتشر شد. ملت دموکراتیک نشریه‌ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کودار پنجمین شماره‌ی خود را به صورت ویژه‌نامه‌ی آذربایجان ـ کوردستان در فروردین ۱۳۹۶ منتشر نمود. این شماره شامل مقالاتی با عناوین «کنفدرالیسم دموکراتیک، هم‌آوایی تازه‌ی کوردها و آذری‌ها»‌ از ریوار آبدانان ـ «رویکرد هویت‌مدار کودار و آذربایجان» از فوادبریتان ـ «ناسیونالیسم، آذربایجان و کوردستان» از زاگرس مانی‌ـ «زنان آذربایجانی و کوردها، فریاد مشترک» از رُزَرین کمانگرـ و نیز مقالاتی به قلم گلاویژ اَورین، سربرز کرماشان و یادداشتی به نام «سرزمینی به نام صمد» از هیوا آرگش است.

در این شماره کودار فراخوان خود در زمینه‌ی ایجاد پلاتفرم نیروهای دموکراسی‌خواه و چپ را به دو زبان فارسی و آذری نیز منتشر نموده‌است. در این فراخوان کودار با ارزیابی جامع در خصوص وضعیت سیاسی‌ـ اجتماعی منطقه‌ای و ایران، لزوم بستر‌سازی جهت تحول دموکراتیک و هم‌گرایی و انسجام نیروهای اجتماعی به ویژه‌ ملت‌های کورد و آذری، تمامی احزاب، جریان‌های سیاسی و مدنی، شخصیت‌های سیاسی و روشنفکران را به مشارکت فکری و عملی در زمینه‌ی تلاش برای آماده‌سازی بسترهای لازم در جهت تحقق پلاتفرم نیروهای دموکراتیک و چپ در ایران فراخوانده‌ است.

فصلنامه‌ی «ملت دموکراتیک»، نشریه‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارگان کودار در سال سوم فعالیت خود بوده که از سوی کمیته‌ی رسانه‌ی کودار منتشر می‌گردد.

جهت دریافت نشریه به نشانی WWW.KODAR.INFO مراجعه نمایید.

دانلود مجله در اینجا

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.