فواد بریتان:‌ کودار برای ایران خط‌سوم را پیشنهاد می‌کند

۱۳ خرداد, ۱۳۹۶

 فواد بریتان رییس‌مشترک کودار در این دیدار خاطر نشان کرد که آن‌ها به‌مثابه کودار، نقشه‌راهی را برای ایجاد تغییراتی بنیادی به رژیم جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده‌اند. بریتان گفت: "در سنت تاریخی ایران، قومیت‌ها و مذاهب گوناگون صدها سال به‌صورت مسالمت‌آمیز با یکدیگر به‌سر برده‌اند. پشتیبانی خلق‌ها از یکدیگر و اتحاد فرهنگی، همیشه به‌عنوان زمینه‌ای برای زندگی مشترک این خلق‌ها تبدیل شده است. ما بر این باوریم که که چنین زندگی آزاد و دمکراتیک مشترکی، امروز نیز امکان‌پذیر است؛ به‌همین جهت ما چنین نقشه‌‌راهی را ارائه نمودیم".

 

سایه تهدید روزبه‌روز بر ایران پررنگ‌تر می‌شود

رییس‌مشترک کودار خاطر نشان کرد که سطح صلح در یک جامعه متشکل از خلق‌های گوناگون، با سطح زندگی دمکراتیک و برابر آن‌ها در زمینه اقتصادی و سیاسی سنجیده می‌شود. وقتی این موضوع مبنا قرار گرفته می‌شود، مشخص می‌شود که بر بسیاری از خلق‌ها و در رأس آن‌ها خلق کرد ظلم، ستم و سیاست‌ همگون‌سازی بی‌مثالی تحمیل شده است. مشکلات اقتصادی روزبه‌روز بیشتر می‌شوند و زندگی نمودن هر روز سخت‌تر می‌شود. در این‌جاست که محرز می‌شود زندگی کنونی جامعه ایران، زندگی‌ای دمکراتیک و آزاد نیست".

 

بریتان تأکید کرد که مخالفت‌ها در ایران روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شوند و نارضایتی‌ها از عملکردهای نظام هر روز ابعاد تازه‌تری به‌خود می‌گیرند. به‌همین دلیل کودار به‌وسیله نقشه‌راهی که ارائه داده است، سیاست‌ورزی در ایران را به مسیر دمکراتیک وارد کنند و با تغییرات حقوقی، نفس تازه‌ای را به خلق‌های ایرانی بدهند. ایشان در ادامه اذعان داشته که اگر این نقشه‌راه مورد پذیرش واقع گردد، رژیم ایران که هم‌اکنون گرفتار مرکزگرایی‌ست، می‌تواند گام تاریخی‌ای را بردارد. ایرانی دمکراتیک و آزاد از اتحادی آزاد و برابر میان خلق‌ها درست می‌شود. این یک، نه تنها تهدیدها را از بین می‌برد بلکه مخالف تضادها می‌باشد و می‌تواند به‌عنوان یک ارزش دمکراتیک در سرتاسر خاورمیانه تأثیرگذار باشد.

 

رییس‌مشترک کودار گفت: "ایران هم‌اکنون تنها کشوری در خاورمیانه است که سنت دولت‌گرای خود را تاکنون بدون وقفه ادامه داده است. این کشور از ۲۵۰۰ سال پیش تاکنون، وزنه‌ای تأثیرگذار در خاورمینه می‌باشد. در گذشته تماماً چنین بوده و هم‌اکنون نیز این خصوصیت خود را دارد. رژیم کنونی ایران، برای در امان ماندن از تغییرات خارجی‌ای که هم‌اکنون در خاورمیانه در جریان است، تلاش‌های زیادی را می‌کند. بهار عربی نیز فشارهای زیادی را متوجه این رژیم نمود".

 

 ایران به مانند قبل نخواهد ماند؛ اما این کشور، ایران مدنظر اروپا و امریکا نخواهد شد

فواد بریتان با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران گفت:‌ "این کشور از این‌پس، ایران قبل نخواهد بود. اما مشخص است که ایران جدید آن چیزی که مدنظر دولت‌های اروپایی و ایالات‌متحده است، نخواهد شد. صراحتاً می‌توان گفت ایرانی بوجود خواهد آمد که باب میل اروپا و امریکا نخواهد بود. اگر ایران قدم‌های نرم، اصلاح‌طلبانه و دمکراتیکی را انجام دهد، بدین طریق خواهد توانست اساس جامعه خود را تقویت نماید. با دادن حق آزادی بیان و سازماندهی خلقی می‌تواند از موضع قوی‌تری با اروپا و امریکا به چانه‌زنی بپردازد. آنچه که مدنظر ایالات‌متحده است، تغییری نوکرمآبانه و لیبرال است که تنها جنبه اقتصادی دارد. اما [جمهوری اسلامی] ایران، بیش از این تغییرات، درصدد است تا نشان دهد که برخی رفرم‌های دمکراتیک را در درون انجام می‌دهد".

 

فواد بریتان تأکید کرد که جهان غرب و اروپا درصدد دمکراتیزه نمودن ایران نیستند بلکه آن‌ها خواهان آنند که ایران با آن‌ها همکاری کند و از لحاظ اقتصادی تماماً لیبرال شود. اما در ایران تمایلی اجتماعی وجود دارد که خواهان همکاری با امریکا و اروپا نیست؛ امری که لازم است ایران آن‌را به‌خوبی ببیند".

 

نیروهای دمکراتیک نیز باید از این فرصت استفاده نمایند و متحد شوند

ریاست‌مشترک کودار فؤاد بریتان در ادامه ارزیابی‌های خود به لزوم اتحاد نیروهای تحول‌خواه اشاره کرده و گفت:‌ نیروهای اپوزوسیون، آزادی‌خواه و دمکراتیک باید از این شرایط سود جسته و به تمامی و یا به‌صورت قسمی با یکدیگر متحد شوند و برای آزادی و دمکراسی به‌راستی قدم بردارند.

 

نیروهای دمکراتیمک، چپ و آزادیخواه لازم است که به شیوه‌ای نیرومند در این مرحله مهم [گذار] شرکت کنند و به نیرویی متحد و تأثیرگذار تبدیل شوند. هنگامی که به این مهم نیز دست می‌یازند، باید این واقعیت را ببینند که در درون ایران می‌توان واقعاً مرحله‌ای دمکراتیک را آغاز نمود.

 

پیشنهاد کودار و چگونگی سیاست‌ورزی در روژهلات کردستان

رییس‌مشترک کودار پیشنهادات کودار و شیوه مناسب برای سیاست‌ورزی در این بخش از کردستان را اینگونه برشمرد:

 

"از نظرما بهترین برخورد این‌ست که سطح آگاهی و سازماندهی خلق کرد که در همه بخش‌های کردستان شروع شده است، هرچه بیشتر توسعه یابد. تلاش‌ها باید در این مسیر ادامه یابند و هم‌چنان که در ایران نیز مشاهده می‌شود، از این فرصت‌های پیشامده باید استفاده بهینه را برد؛ همزمان باید تلاش‌های دمکراتیک افزایش یابند. این موضوع به‌معنای کمک به مرحله گذار و تغییری‌ست که در کشورهای منطقه شروع شده است.

 

برای اینکه از وضعیت تماشاگر رهایی یابیم، باید با نقش‌ویژه نیروی جوهری خود برای دمکراتیزه نمودن ایران مبارزاتمان را وسیع‌تر نماییم. باید تاکتیک‌های سیاسی سازنده، اظهارات مناسب و راهکارهای مبارزه مناسب مرحله را بکار گیریم و در این مسیر تلاش نماییم که مسئله کرد را چاره‌یابی نماییم. در وضعیت کنونی، به بازیگرانی که بتوانند جامعه را سازماندهی نمایند و ذهنیت رژیم را در هم بشکنند نیاز وجود دارد.

 

[مدل] کودار، فاکتور اساسی چاره‌یابی‌ست

فؤاد بریتان رییس‌مشترک کودار در ادامه تأکید کرد که کودار هم‌اکنون در صدر بازیگرانی‌ست که خواهان تغییر شرایط هستند. وی اظهار داشت: "ارزیابی‌های تئوریک و مبدأیی که کودار برای خود اساس قرار داده است، نظرگاهش در مورد سازماندهی و خط مبارزاتی را روشن می‌کند. این رویکرد اجازه می‌دهد که در ایران به عنوان بازیگری مهم عرض اندام کند. درواقع کودار هم‌اکنون در روژهلات کردستان آماده است تا به‌عنوان یک نیروی تأثیرگذار وظیفه خود را به‌انجام برساند.

 

کودار لازم می‌بیند که برای پیشبرد جامعه‌ای دمکراتیک و آزاد در روژهلات کردستان، پیشنهاداتی که ارائه می‌شوند مورد احترام واقع شده و بر روی آن‌ها تأمل شوند. کودار برای چاره‌یابی مسئله کرد، مسئله زنان، مذاهب و قومیت‌ها، نیازهایی فوری را احساس می‌کند. ما به‌عنوان کودار بر این باوریم در این هنگامه حساس که احتمال مداخلات در ایران بیش از هر زمانی‌ست، رژیم ایران باید هرچه سریع‌تر تلاش‌هایی را برای دمکراتیزه نمودن جامعه آغاز نماید.

 

کودار حق دفاع مشروع که از استراتژی خط سوم نشأت می‌گیرد را برای خود مشروع می‌داند و همزمان نه تن به مداخلات خارجی می‌سپارد و نه شرایط کنونی را قبول می‌کند. کودار بسیار حیاتی می‌بیند که برای امر دمکراسی، باید تمامی سازمان‌‌های مدنی، سازمان‌های در ارتباط تا جامعه، سیاستمداران، روشنفکران، زنان و جوانان جای گرفته و ایفای نقش نمایند.

 

همزمان کودار تأکید می‌کند که نهادهای سیاسی، باید مکانیسم قانون اساسی و حقوقی ا بر اساس مبادی دفاع از جامعه و دمکراتیک از نو بنا شود.

 

راه رهایی از بحران، راهکار "ملت دمکراتیک" است

فواد بریتان رییس‌مشترک جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان در انتهای سخنان خود تأکید کرد که: "کودار بجای سیستم یونیتر و مرکزی، مدل مدیریت اقلیمی دمکراتیک را برای تمامی ایران مناسب می‌بیند. برخلاف تمامی برخوردهای ما در مورد جامعه‌گرایی، رژیم ایران هم‌چنان بر نظام دولت مرکزی خود اصرار می‌کند و مشخص است که بدین شیوه تنها مقدمات مرگ خود را فراهم می‌آورد. تنها راهی که ایران را از بحران سایسی، اقتصادی و اجتماعی رهایی بخشد، راهکار "ملت دمکراتیک" است که ما به‌عنوان یک آلترناتیو آن را ارائه داده‌ایم".

 

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.