شماره‌ی چهارم نشریه‌ی «ملت‌دموکراتیک» منتشر شد.

۲۲ بهمن, ۱۳۹۵

این شماره شامل مقالاتی از اعضای کودار در حوزه‌های هویت‌مداری اجتماعی، هویت سیاسی، و نیز درآمدی بر نظریه‌ی سیستم‌ها و همچنین بررسی ابعاد و اهداف کودار با توجه به برگزاری کنگره‌ی پنجم است. در بخش گفتگوی ویژه‌‌ی نشریه، با روسای مشترک کودار و پژاک، و نیز اعضای مدیریتی کودار در زمینه‌‌های مختلف به ویژه‌ ضرورت‌ها و ابعاد نظریه‌ی برساخت ملت دموکراتیک و زوایای ساختاری آن در ایران و شرق کوردستان گفتگوهایی صورت گرفته‌است.

فصلنامه‌ی ملت دموکراتیک ارگان کودار، در سال سوم فعالیت از سال ۲۰۱۴ تا‌کنون از سوی کمیته‌ی رسانه‌ی کودار منتشر می‌‌گردد.

 

جهت دریافت نشریه اینجا را کلیک نمایید.

مرتبط با این پست
پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.