جشن خاونکار؛ مقاومت تاریخی باورداشت‌های زاگروسی در مقابل فاشیزم دینی و نژادی، پیروز باد.

۲۵ آبان, ۱۳۹۵

امروزه شرایط جهان و خاورمیانه و به ویژه‌ دول منطقه‌ای و فرا منطقه‌ایِ محاط در آن به شکلی تقدیر انسان‌ها را رقم می‌زنند که درخور هیچ باور و اخلاقی نیست و شاید به مانند امروز هیچ‌گاه انسان و انسانیت در انزوایی تمام‌عیار به سر نبرده است. بحران از کجا، چگونه و از طرف چه کسی آغاز شده، جای بحث دارد؛ اما نکته‌ی مشترک میان تمام آشفتگی‌ها، کشتار‌ها و فغان‌های موجود در جامعه‌ی انسانی را می‌توان به رشد بی‌سابقه‌ی ذهنیت و ساختار‌های فاشیزم دینی و نژادی نسبت داد. بدون شک خاورمیانه به عنوان مهد اکثریت تنوعات اجتماعی و باورداشت‌های کهن، از این قاعده مستثنی نیست. می‌توان خاورمیانه را میراثی برای تمام جهان و آینه‌ای که هر ذهن تحلیل‌گر صفحات تاریخ را در آن می‌بیند؛ نام نهاد. در میان باورداشت‌های موجود، باورداشت‌های زاگروسی یکی از کهن‌ترین و غنی‌ترین گنجینه‌های اخلاقی و اجتماعی جهان به شمار می‌آیند. آیین یاری یکی از کهن‌الگو‌های جامعه‌ی انسانی است که علی‌رغم تمام موانع جزم‌اندیش طول تاریخ، به حیات اجتماعی خویش ادامه داده و نمود امروزین باورداشت‌های کهن زاگروسی می‌باشد. جامعه‌محوری و در عین حال فردباوری موجود در آیین یاری، نقش اخلاق در سیاست و مناسبات اجتماعی انسانی، مبارزه علیه قدرت و استبداد‌های فاشیستی را از طریق تطابق موازین خویش با حیات اجتماعی و زیستی خلقی، پررنگ‌تر کرده و هم‌زیستی و هم‌پوشانی‌های اجتماعی و فردی را دلیلی بر تدوام جامعه‌ی بشری‌ِ باورمند قلمداد می‌نماید.

گذار از بحران‌های ناشی از فاشیزم دینی و نژادی که گریبان جامعه‌ی انسانی امروز به ویژه خاورمیانه را گرفته، از طریق رجوع به اصول و بنیان‌های اخلاقی-اجتماعی موجود در آیین یاری میسر می‌گردد؛ چراکه همین اصول و بنیان‌ها هستند که می‌توانند به عنوان نقاط اشتراک تمامی ادیان و باورداشت‌های اجتماعی و انسانی موجود در منطقه قلمداد گردند؛ و با این اشتراکات فرهنگی-اجتماعی‌ست که می‌توان بحران‌ها و سیاست‌های خصمانه‌‌ای که از طرف دولت‌-‌ملت‌های حاکمه ایجاد می‌گردند را بی‌تاثیر ساخت.   

قابل توجه است که باور به دونادون(تناسخ) که به عنوان سومین باورداشت بزرگ جهان به حساب می‌آید اساسا رابطه‌ی انسان با طبیعت را به شکل سیستماتیک تعریف و عملی می‌گرداند. آیین یاری نیز به عنوان یک آیین طبیعت‌محور که شمار زیادی از خلق‌های خاورمیانه به آن باور دارند، بر طبق همین اصل بنیان نهاده شده‌است. باور به این اصل موجب مبارزه و تقابل شدید آیین یاری با هرگونه تفکر و ساختار فاشیستی گشته که نکته‌ای حائز اهمیت و قابل تامل می‌باشد.

ضمن تبریک جشن خاونکار به تمامی پیروان آیین یاری، امید است به بهانه‌ی این جشن بتوان اصول و موازین اخلاقی-اجتماعی این آیین را عملی‌ گرداند و از ارز‌ش‌ها و بنیان‌های اخلاقی جامعه صیانت به عمل‌ آورد. این مهم تنها در صورت پی‌بردن به ماهیت وجودی و اشتراکات اخلاقی-اجتماعی میان تمامی ادیان و باورداشت‌ها و همچنین مبارزه‌ای همگانی با سیاست‌های تفرقه‌‌ برانگیز ناشی از ذهنیت‌ اقتدار و فاشیزم، میسر می‌گردد. باشد که این گونه تعاملات و هم‌زیستی‌های میان ادیان و باورداشت‌های زاگروسی موجب تقویت بنیه‌ی اجتماعی و سیاسی مردم منطقه و بازگشت آرامش به جامعه گردند.

 

کمیته‌ی ادیان و باورداشت‌های کودار – 15/11/2016

پربیننندەترین‌های اخیر
آخرین‌ها بەروزرسانی‌ها

کودار (جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد شرق كوردســتان)، نظامی کنفدرال اجتماعی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان اســت. دموکراسی، آزادی زن و زندگی محیط‌زیست‌گرا را مبنا قرار می‌دهد. نظامی غیردولتی بوده و سازمان‌دهی اجتماعی‌سیاسی، فرهنگی و دموکراتیک جوامع را مبنا قرار می‌دهد.